Optimisme i netværkssamfundet

Vi, mikrovirksomhederne, er selv en del af netværksamfundet, som kun er i sin vorden. Det oplever jeg hver eneste dag, med fryd, gysen og nysgerrighed: Hvad kan det dog ikke udvikle sig til, dette her? For mig er Netværkssamfundet først og fremmest…