Hvordan favner små købstæder sådanne mikrovirksomheder som et potentiale?

mikrovirksomheder
Om halvanden time skal jeg op og deltage i en paneldiskussion på Stubbekøbing Bibliotek om købstaden Stubbekøbings fremtid.
Jeg har lovet at komme og sige noget om sådanne atypiske tilflyttere, som jeg selv repræsenterer, og om hvad vi egentlig laver her – eller rettere, noget om hvordan landdistrikterne kan favne den type virksomheder.

HVIS DE VIL!

Jeg har forberedt at fortælle ud fra, hvad jeg ser rundt omkring , ikke kun i Sydsjælland/Øerne, men generelt i Dnamrk , i udkantsområderne.
Det gennemgående træk for udkantsområder er, at mikrovirksomheder og mikroselvstændige ofte flytter til udkantsområderne PÅ Trods af at der ikke findes ordentlige trafikforhold, specielt gode skoler, pladsgaranti og fritidsforhold. Og ikke fordi de nødvendigvis finder gode kolleger, spændende samarbejdsflader, livlige kulturelle aktiviteter på græsrodsplan. De er nemlig ikke sådan lige at finde…

Vi vil gerne være her, fordi her er pænt, og fordi vi kan komme til at udfolde nogle andre sider, end hvis vi skal bo inde i København.
Dén historie kender de fleste.

Det interessante er derfor, om købstæder og landdistrikter overhovedet vil ha os !
Engang imellem føler jeg, at mikrovriksomheder, der flytter til, er der lidt på “tålt ophold” i en ny region, forstået sådan, at det er OK, at de er der, men det ville være lige så OK, at de ikke var der.

Og dette samtidig med, at vi igen og igen hører om bosætningstiltag og manglen på iværksættere med højere uddannelser eller manglen på familier, der er villige til at flytte hertil.
Der er sågar en utrolig lav arbejdsløshed hernede på Lolland-Falster, så der er virkelig brug for alle typer arbejdskraft, ikke kun den, som mikrovirksomheder repræsenterer.

Men det er som om man siger ét og gør noget andet.

De, der vil flytte et sted hen, kører selvfølgelig ned for at se på området først.
Men tjekker dernæst på nettet. Og hvad finder man om “kontorfællesskaber”, “netværk”, “iværksætterhuse” , sådanne stikord, der kunne være attraktive at undersøge for en lille virksomhed, der gerne vil flytte på landet, men som også vil sikre sig ikke at sande til i isolation.
Intet.
Det er ihvertfald svært at finde på de etablerede hjemmesider, og der bliver ikke nødvendigvis gjort noget for at synliggøre det eksplicit som en fordel for en egn.
Man benytter heller ikke googleads eller andre mindre dyre metoder til at gøre opmærksom på værdierne i udkantsområdet. Værdierne er jo nemlig IKKE kun den gode udsigt og det klare vand.

Det undrer mig, for de er der jo! Jeg ved, at der findes den slags netværk både her på egnen og i andre udkantsområder, Og det samme billede er gældende alle vegne: man vil gerne have os, men man kender os egentlig ikke, og ved ikke nødvendigvis hvordan man får forbindelse med os, hverken når vi vil flytte til et område, eller når vi endelig er flyttet dertil.

Dette er ikke et surt opstød, men mere en undren:
Jeg synes, det er en spændende problemstilling – vil udkantsområderne overhovedet have os, eller kan vi bare komme, hvis vi selv vil ?