Internationalisering gælder også mikrovirksomheder

I dagene 1.-2. september åbner Forum sine døre for Iværksættermessen06, som sætter fokus på vækst og forretningsnetværk, der rækker ud over landets grænser. På talerstolen vil der være succeshistorier som Jonas Kjellberg (Skype) og superiværksætteren Finn Helmer: Men rundt om på messen vil man også finde mange såkaldte mikrovirksomheder, der leder efter ”konkolleger”, kommende samarbejdspartnere at alliere sig med for at gå internationalt.
Vækst, og især grænseoverskridende vækst er nemlig ikke kun forbeholdt dem, der traditionelt opfattes som vækstiværksættere – de højteknologiske gazellevirksomheder med mange ansatte. International vækst kan også komme fra mikrovirksomhederne.
Ingen tror jo på, at Danmark skal håndtere videnssamfundet og den øgede globalisering ved masseproduktion eller ensliggørelse. Mangfoldighed og diversitet øger et samfunds robusthed og evne til tilpasning i en periode med stadigt stigende forandringshastighed. Og mangfoldighed og fleksibilitet er netop det, mikrovirksomheder repræsenterer:
En ejer af en mikrovirksomhed ved sjældent, hvad han eller hun skal leve af om fem år, men vi ved, at vi skal være opfindsomme og have adgang til mange erfaringer for at kunne udvikle nyt. Det vil derfor være en svaghed kun at anerkende og opfordre til brug af én vækstform og kun på højteknologiske områder.
Det virker så oplagt at sætte gang også i internationalisering af mikrovirksomheder. Det koster ikke særlig meget. Det vil blive en ren katalysator for resten af det nationale erhvervsliv, og man får fuldt udbytte af de velkvalificerede ejere og medarbejdere i mikrovirksomheder. Hvorfor sker det ikke i større omfang? Virksomheder, der skal klare sig i globaliseringen, skal overleve på markedskendskab og udvikling af kompetence i partnerskaber. Begge dele er en række af de internationalt orienterede mikrovirksomheder rigtig gode til med deres store erfaring med at udvikle strategiske konkollegaskaber.
Vi har intet imod, at man kigger på væksteliten. Vi ser tværtimod frem til at blive regnet med til den!

og så glæder vi os til at mødes på messen, hvor vi sammen med gæsterne vil definere, hvad en mikrovirksomhed er – via en wikipedia.

Og bloggen her – den bliver åben for gæster!
I finder os i netværkszonen.