Mikronets anbefalinger for drift af frivilligt netværk

I dag, den 22. januar 2007, er det den årlige Iværksætterdag. På et arrangement i Kæbenhavn præsenteres i dag den såkaldte GEMrapport, der tager temperaturen på iværksætteri i hele Europa.
Emnet for iværsætterdagen i år er iværksætternetværk, og Mikronet har bidraget til rapporten med en lang artikel, som nu ligger på dette site også.

De af jer, der kender Mikronet i forvejen, kan have fornøjelsen af at læse om en periode, I kender, og de af jer, der aldrig har hørt fortællingen om, hvorfor vi er som vi er, kan med fordel dykke ned i artiklen også.

Gode råd til drift af større , frivillige netværk

I slutningen af artiklen kommer vi med nogle anbefalinger til, hvordan man skal forholde sig over for netværk, som man gerne ser fungere i længre tid.

• Tag udgangspunkt i eksisterende uformelle fora frem for at presse et velment ”netværk” ned fra toppen
• Vær servicefunktion til en vis grænse, men arbejd med, at alle tager medansvar
• Gå forrest med selv at vise, hvordan man deler viden til benefice for alle (push informationer ud i netværket i en lang periode)
• Lyt til behov og imødekom dem med fysiske møder
• Giv plads til det sociale element i de fysiske møder (julefrokoster mv.)
• Styrk netværket ved at bygge en effektiv online-del på

Vi efterlyser et træf for netværksansvarlige
Endelig efterlyser vi, at nogen tager initiativ til, at netværk, der arbejder på samme måde landet over, mødes, dels for at udveksle erfaringer, dels for at lære mere om, hvordan man effektivt driver netværk:

Mange netværksansvarlige er utrænede i forhold til, hvordan netværk ledes. Dette gælder såvel de fysiske som de virtuelle.
 Vi vil derfor anbefale, at man udbyder et kursusforløb for netværksansvarlige, et forløb, der sætter såvel frivillige kræfter som kræfter inden for det etablerede rådgivningssystem i stand til bedre at lede disse netværk, der fungerer på en anden måde end ordinære foreninger.
Særlig opmærksomhed skal der være på ledelse af virtuelle netværk. Mange af disse netværk fungerer med store onlinegrupper, hvor der finder en uvurderlig vidensudveksling sted. De kendteste af slagsen er Morgendagens Heltinder og Amino.
  At være netværksansvarlig/moderator/tovholder på denne type netværk for iværksættere er en særlig opgave. Når den er vigtig at understøtte og uddanne, skyldes det, at mange iværksættere anvender disse onlinenetværk, fordi de er uafhængige af tid og sted, fordi man umiddelbart og meget hurtigt kan få hjælp og råd fra andre eller søge i den kollektive, på nettet fastholdte hukommelse, samt fordi onlinekommunikationen er med til at bryde en isolation, som mange iværksættere kan risikere at befinde sig i.

  Da vi selv er gået forrest med en række af de virtuelle tiltag og har vigtige erfaringer at bidrage med, ville det være en stor fornøjelse at blive kontaktet af nogen, der kunne løfte disse opgaver. Skriv til info@mikronet.dk