Ny rådgivning af iværksættere

I al beskedenhed henledes jeres opmærksomhed på en debat i dagbladet Børsen omkring behovet for en helt ny type rådgivning af vidensiværksættere. Debatten rører ved nogle af de emner, som også Mikronet beskæftiger sig med.

Debatten står mellem:

– Martin Thorborg, der mener at iværksætterindsatsen i højere grad skal foregå i uddannelsessystemet,

– et par regionale udviklingsdirektører, der mener at det allerede sker,

– og Dansk Erhverv, der påpeger, at den nuværende iværksætterrådgivning er født af et industriparadigme, der kun vanskeligt lader sig overføre til det videnssamfund, vi er på vej ind i.

Med en række selvoplevede og helt konkrete erfaringer fra mit foreløbige 2½ års virke som selvstændig har jeg blandet mig i denne debat. Du kan se mit indlæg under menupunktet Holdninger på min hjemmeside www.flexikom.dk. Indlægget har været bragt i Børsen den 30. august på side 2 under Opinion.

Der er nemlig himmelvid forskel på at starte som håndværker – en forretningmodel, man på sige er relativt godt afprøvet, og så som vidensvirksomhed. Her er der ofte et noget mere diffust produkt, nemlig viden, og noget mere diffuse markedsbehov på kundesiden. Hertil kommer så at faglig baggrund og motivationsfaktorer er markant anderledes. Resultaterne af Mikronets medlemsundersøgelse viser jo med al ønskelig tydelighed, at vidensiværksættene har en anden profil. Og disse profiler er det nuværende iværksætterrådgivningssystem ikke tunet ind på. Derfor er der brug for en kulturændring og en række helt andre rådgivningsprodukter.

Hvilke erfaringer har du gjort dig? Hvad kan gøres bedre i iværksætterrådgivingen? Hvad kan bringe dig videre?