´Back-links´ – … hvor mange ´stemmer´ får din hjemme-side ?

Din virksomheds hjemmeside bliver placeret og vægtet i Google efter ´relevans´ – dvs. jo mere ´relevant´ din side er, jo højere placering i Google.

 Jo, … – og, hvordan ved man så om siden er ´relevant´  … ?

– Dette afgøres simpelthen ud fra sidens indhold, dvs. det tekst-indhold siden rummer – og – hvor mange der ´stemmer´ på din hjemmeside.

Og, hvordan måler man så, hvor mange ´stemmer man får´ ?

Dette afgøres ud fra hvor mange der har et link, der peger på din hjemmeside, et ´back-link´.

Samtidig foretager Google så også idag en form for kvalitets-vurdering og relevans-vurdering af indholdet på de hjemmesider links, der peger på din hjemmesiden.

Men – helt grundlæggende – så betyder det, at – jo flere hjemmesider der har et link der peger på din hjemmeside, jo bedre placering opnår din hjemmeside i Google – ganske enkelt.

Jamen, kan jeg så ikke bare gå igang med at samle på back-links ? 

– jo, lige netop – fordi, grund-princippet er, at alle links tæller og forbedrer din placering i Google.

… dog med enkelte undtagelser … :-I – beklager …

– i starten, dvs. for 5-7 år siden, så var det nemt at opnå en god placering i Google via back-links, men pga misbrug og ´snyd´ så er det blevet mere kompliceret i dag.

Og, disse undtagelser er netop indført, for at bekæmpe snyd og misbrug med anvendelse af back-links. Imidlertid betyder det så også at det bliver flere ting man skal være opmærksom på, når man bruger back-links. Tja… – sådan er det jo, reglerne bliver lavet pga dem der ikke følger reglerne, og derfor gør livet besværligt for dem der faktisk følger reglerne – dat´s life – can´t help it …

– og, disse undtagelser betyder at nogle back-links tæller mere, altså tæller som flere stemmer.

Andre tæller mindre, eller i allerværste fald værre, dvs. at de forringer din hjemmesides position i Google.

Sidstnævnte har jeg erfaret kan gøre at nogle af bekymring helt afholder sig fra at anvende back-links, hvilket er ganske ubegrundet.

Sålænge man holder sig til back-links fra ´normale´ hjemmesider er der ingen problemer. Problemerne opstår kun med back-links fra ´kunstige´ hjemmesider, der alene er konstrueret med det ene formål at tiltrække søgemaskiner, og opnå mere gunstige placeringer i Google, og derfor ikke har nogen relevans for en menneskelig bruger.

Dette opdager Google, og dermed idømmer din hjemmeside ´strafpoint´, eller i yderste fald at blive black-listet i Google