300.000 til jeres netværk – inden 1. maj!

 

Et godt grin kan styrke netværket, foto fra Forårskur for mikrovirksomheder, foto Ingrid Riis

Et godt grin kan styrke netværket, foto fra Forårskur for mikrovirksomheder, foto Ingrid Riis

Netværk, der samler selvstændige, freelancere, virksomheder mm., i Vordingborg og Guldborgsund kommuner kan få et tilskud til netværksaktiviteter, hvis de inden 1. maj søger en pulje på 300.000 kroner, der er afsat til at gennemføre arrangementer, der styrker jeres netværk.
Aktiviteterne skal komme andre netværk til gode samtidig, og du kan læse mere om betingelserne her:

Mikromekka skriver selv om baggrunden for, at projektet ønsker at støtte netværk:

Tidligere projekter har vist den tendens, at netværk som primært er bundet op på frivillige kræfter, har en livscyklus, hvor de til tider kan have behov for en saltvandsindsprøjtning, da det kræver mange ressourcer at koordinere netværksaktiviteter. Projektet giver mulighed for at støtte netværksaktiviteter både økonomisk og administrativt.

Evaluering af netværk for mikrovirksomheder viser, at netværkene har en betydelig effekt for de deltagende virksomheder, de giver mulighed for faglig sparring, kompetenceudvikling, inspiration, nye samarbejdsrelationer, innovation mv. Derfor forsøger projektet at understøtte dette, ved at øge aktivitetsniveauet og øge netværkenes synlighed.

Projektet “Mikrovirksomheder og vækst i yderområder” har til formål at understøtte de ca. 4600 mikrovirksomheder og de netværk, der ligger i de to kommuner. Projektet har oprettet www.mikromekka.dk
Her er det også muligt at komme på et google kort, som viser mikrovirksomheder inden for det, der kaldes ”det lille erhverv”.
Du skal blot oprette din virksomhed der: I øvrigt medtager kortet også virksomheder, der ligger på Lolland.