Anm: Få succes i netværk – via kropssprog, smalltalk og kultur

Få succes i netværk
Anmeldelse af “Få succes i netværk – via kropssprog, smalltalk og kultur”

Fakta:
• Forfatter: Simone Lemming Andersen, Strategisk Kommunikation Aps.
• Resumé: Bogen fokuserer på kropssprog, smalltalk og kultur ift., hvordan man får noget konstruktivt ud af netværkssammenhænge. Bogen giver anvisninger til øvelser ift. at blive en strategisk networker.
• Målgruppe: Alle der begår sig i den moderne erhvervsverden.
• Forlag: Books on Demand, GmbH, København
• ISBN: 9788776918422
• Titel: Få succes i netværk via kropssprog, smalltalk og kultur
• Antal sider: 82 sider.
• Anmelder: Michael Breum Jakobsen, Direktør i Innobox – en innovativ kursus- og konsulentvirksomhed, www.innobox.dk.

Anmeldelse:
Der er sagt og skrevet meget om netværk. Måske også for meget. Det er denne bog i hvert fald et eksempel på. Den behandler først og fremmest emner, som burde være indlysende for enhver med et job i dagens moderne erhvervsverden.

Det er måske derfor, at den kun levner 82 sider til det – endda sider som har godt med luft i teksten og dårlige illustrationer undervejs. Bogen forsøger at tage nogle tabubelagte emner som kropssprog, smalltalk og kultur op, hvilket er en rigtig god idé. Men denne bog er simpelthen for kort og for overfladisk til rigtigt at komme ind under huden på problemstillingerne. For problemerne er velkendte af alle og alle kender fornemmelsen af at stå til en reception og træde sig selv over tæerne, når man ikke lige ved, hvem man skal netværke med. Det er hårdt arbejde at netværke og skaffe sig gode kontakter:

Som det lyder i indledningen: ”Slut med at stå og se nydelig eller optaget ud! To timer til en reception skal sammenlignes med to effektive arbejdstimer i virksomheden og bør derfor generere mindst én ny kontakt for virksomheden eller medarbejderen!” (Side 6)

Det er en god pointe. Og i sit forsøg på at omdanne spildtid til netværkstid vinder bogen nogle point. Der er også en række øvelser og værktøjer til at tage fat om dette. Kapitel 2 hedder ”Netværk åbner muligheder”, og det er også en helt rigtig pointe og et godt sted at lægge ud. Men at disse muligheder kan beskrives på 5 sider må siges ikke at være fyldestgørende nok. Temaet og fokus for bogen er slået an, men ikke mere. Resten af bogen handler om det tre hovedtemaer: Kropssprog og status, smalltalk og kultur. Men igen må det konstateres, at Simone Lemming Andersen aldrig rigtigt kommer i dybden omkring det. For eksempel burde det ikke være nødvendigt med et helt kapitel til at præsentere de tre emner i så kort en bog.

Meget af stoffet er indlysende og næsten banalt. For eksempel, når der skrives om åbne og lukkede kropsholdninger, øjenkontakt eller påklædning. Ikke mindst forfatterens egne erfaringer fylder i teksten, men bogen kommer ikke meget videre end at give gode bullit points til, hvordan og hvad man kan tænke om netværk.
En samlet vurdering må være, at dette er en læs-let pixiudgave om et ellers meget vigtigt og centralt emne. Det kræver simpelthen mere at komme omkring dette emne, som er vigtigt for så mange.