Anm: Har vi en aftale? Rettigheder, kontrakter – og faldgruber

Har vi en aftale - Rettigheder, kontrakter og faldgruber
Anmeldelse af
Har vi en aftale? Rettigheder, kontrakter – og faldgruber
Fakta:
• Forfatter: Peter Lind Nielsen
• Resumé: Bogen er en praktisk og tilgængelig håndbog, der hjælper til at indgå klare aftaler.
Bogen leverer mange gode eksempler og præcise spørgsmål, der kommer ind på områder
som aftaleindgåelse, kontraktforhandling, rettigheder, samarbejdsaftaler og idébeskyttelse.
• Målgruppe: Mikrovirksomheder, freelancere og selvstændige.
• Forlag: Børsen Mikro, www.borsenmikro.dk
• ISBN: 978-87-7664-288-4
• Titel: Har vi en aftale? Rettigheder, kontrakter – og faldgruber
• Antal sider: 94 sider.
• Anmelder: Michael Breum Jakobsen, Direktør i Innobox – en innovativ kursus- og
konsulentvirksomhed, www.innobox.dk.

Anmeldelse:
Hurra, tænker man! Endelig en bog, der kan hjælpe i junglen omkring aftaler, kontrakter og
rettigheder. Og endda skrevet af en uhyre kompetent person, nemlig advokat Peter Lind Nielsen fra
advokatvirksomheden Bender von Haller Dragsted.

Bogen ”Har vi en aftale?” er endnu en genial lille håndbog fra Børsen Mikro, som sætter lys på et vigtigt og ofte også meget konfliktfyldt emne for selvstændige og freelancere. Hvem har ikke gennem bitter erfaring lært, at det altid er vigtigt at få ting nedfældet på skrift?
Netop der sætter Peter Lind Hansens bog ind. Som en håndbog, der kan hives frem, når man står
med specifikke opgaver i forhold til kontrakter, rettighedsaftaler mv.

Som redaktør Abelone Glahn skriver i forordet:
”Peter Lind Nielsen omfatter målgruppen med indlevelse og humor, og han har fyldt bogen med
masser af eksempler, hvor man tænker: Hvordan kunne han vide, at jeg har kvajet mig sådan?
Netop derfor husker han både at fortælle, hvad man skal gøre, og hvad man ikke skal gøre – og
hvad der kan ske, hvis man alligevel kommer til at dumme sig. Også her er der professionelle råd at
hente.”

Målet med bogen er, at du bliver klædt på til at indgå gode aftaler. Intet mindre. Gennem 9 kapitler
kommer bogen rundt om emnerne lige fra din indledende aftaleindgåelse til de mere omfangsrige
hemmelighedsholdende aftaler. Hvornår er en aftale en aftale? Hvor placerer tilbud sig i dette
spekter? Peter Lind Nielsen kommer med helt konkrete råd og fif til, hvordan man kan gribe
aftalearbejdet konstruktivt an. For eksempel når han i kapitel 1 behandler tilbudsgivning og
generelle og konkrete forbehold, man kan tage. Man lærer bl.a. også, at en ordrebekræftelse faktisk
altid er nødvendig for, at der juridisk set er indgået en aftale.

Det er meget sigende for hele bogen, at der går mange lys op for én, mens man læser den. Gennem
hele bogen er det gældende, at det altid er bedre at få nedfældet ting i en kontrakt. Tillid er godt,
men kontrakt er bedre, lyder det. Videre omhandler bogen idébeskyttelse, varemærker, patenter og
designbeskyttelse ligesom internettet får en del ord med på vejen.

Bogen burde være fast bestanddel af en enhver iværksætter, en mikrovirksomheds eller en
freelancers boghylde. Sproget er ligetil og letforståeligt. Det er ikke en juridisk lærebog, for det
levner 94 sider desværre ikke plads til, men snarere er det en håndbog for praktikere, der ”…ikke
har indgående kendskab til juraens kringelkroge.”. Som håndbog og god forberedelse, så er bogen
genial, og i alle tilfælde er den et godt udgangspunkt for videre råd, undersøgelse og
erfaringsdannelse.