Anmeldelse: Forstå regnskabet

 

Bogen ’Forstå regnskabet’ er skrevet af cand.oecon. Helle Lauritsen, der er sekretariatschef i Danske Invest. Den er udgivet på forlaget Nyt Juridisk Forlag www.nytjuridiskforlag.dk og er en del af serien Ret & Rimeligt.

ISBN: 978-87-7673-117-5

Pris: 198,00 kr.

 

Boganmelder: Merete Rostrup Nielsen, sprogmenneske, der som iværksætter (www.italesat.dk) skrigende og med hænderne bundet på ryggen er blevet pisket ind i regnskabets verden. Har dog helt frivilligt kastet mig over nærværende bog, hvis titel ’Forstå regnskabet’ i min verden som udgangspunkt er en antitese … Man kunne jo risikere, at blive klogere.

 

Helle Lauritzen kalder sin målgruppe for ’nye regnskabslæsere’, og på bagsiden forklares, at bogen er relevant, hvis man har behov for at kunne gennemskue økonomien i f.eks. sin boligforening, sportsklub eller en virksomhed, man overvejer at blive aktionær i.

Det er en vigtig pointe, for det er bestemt en af bogens største forcer at give tip til, hvad man skal tænke over, når man ser en virksomheds tal, hvor faldgruberne kan være, og hvordan man læser bag tallene. Jeg, der gerne praler af at være regnskabsdum, tog mig faktisk i enkelte gange at tænke ’interessant!’.

 

Med den definerede målgruppe står det klart, at bogen ikke har til hensigt at være en praktisk håndbog for nye regnskabsskabere, hvilket den heller ikke er. Alligevel kan den ikke dy sig for at falde i en gang i mellem, som når der f.eks. gives tip og gode råd til nystartede virksomheder om valg af bogføringssystem, eventuel outsourcing osv. Og mer’ vil have mer’ J.

Det er ikke fordi, at de konkrete afsnit om bogføring, resultatopgørelse, balance og noter ikke er overskuelige og pædagogisk skruet sammen. Når man bare holder sig for øje, at det ikke er praktisk gennemgang beregnet for den, der selv skal nørkle med den slags, bliver man ikke skuffet.

 

Bogens hensigt er at sætte den nye regnskabslæser ind i regnskabets overordnede begreber. Og det gøres i et artigt og pædagogisk sprog med forventeligt få farver gennem de første kapitler: Hvad er et regnskab, regnskabets brugere og regnskabets regelsæt.

Det er nu synd, at netop disse første kapitler, der burde berolige den regnskabsforskrækkede, er de mest forvirrende, fordi forfatteren prøver at simplificere et område, der på en gang er komplekst og meget, meget bredt.

Hvis jeg f.eks. har købt bogen for at gennemskue min boligforenings regnskab, og jeg slår op under grundlæggende krav i kapitlet regnskabets regelsæt, så vil jeg nok blive forvirret over, at det hovedsageligt handler om noter og krav om delårsrapporter for børsnoterede virksomheder.

Hvorimod en formentlig for målgruppen central ting, som hvornår en lille virksomhed egentlig er regnskabspligtig, i mine øjne ikke forklares fyldestgørende.

Der står: ”Klasse A: Personlige virksomheder og meget små virksomheder: Det er frivilligt for små virksomheder at aflægge årsregnskab. Vælger de at gøre dette, skal de grundlæggende krav dog være opfyldt.” Klasse B defineres som: ”Små virksomheder, der ikke er omfattet af A: Balancesum 1-20 mio. kr. Nettoomsætning: 0-40 mio. kroner. Antal ansatte: 0-50”.

Som læser kan jeg ikke gennemskue, hvor grænsen går mellem A og B? Er det, når balancesummen er > 1 mio. kr., er det når man vælger at aflægge regnskab, eller er det i virkeligheden, når man ophører med at være privatejet, dvs. når man er et aktie- eller anpartsselskab?

 

Det er klart, at når man både prøver at tilfredsstille medlemmet af den lokale rideskole og den, der ønsker at se Novozymes revisionspåtegninger efter i sømmene, tja, så vil alle før eller siden føle sig momentant forbigået.

Ambitionen er primært at give førstnævnte en stribe af aha-oplevelser. Og det tror jeg også lykkes et stykke hen af vejen. Men det skinner tydeligt igennem, at forfatterens lidenskab og force er analyserne og vurderingerne – der hvor tallene begynder at fortælle historier og leve deres egne liv. Og det gør særligt bogens sidste kapitler som f.eks. nøgletal, likviditet, og vurdering af virksomheden velskrevne, interessante og læsbare.

 

Blev jeg så klogere? Ja absolut. Der er bestemt gode fif at hente i bogen, hvis man vil forstå regnskabet. Der er også mange gode eksempler på enkle og brugbare gennemgang af begreber. Så hvis man, som jeg føler, at man er blevet sat på ikke så få stole gennem de første 50 sider, kan jeg kun sige: fat mod! Det lysner!