Barselsregler for selvstændige

På messen dukkede lige forkvinden for Morgendagens Heltinder op, Julie Pi. sidst jeg så hende, havde hun stor mave på og var meget gravid. Også hun er citeret i Børsens artikel om barselsforhold.
Her er hun med sin mor på standen:
juliepi
I Børsen står der om barselsregler:

Har virksomheden et overskud på 173.000 eller derover har selvstændige ret til et maksimalt dagpengebeløb på 13.068 kr før skat i 52 uger.
Ved overskud under 173.000 kan man tegne en forsikring, der garantrer en indtægt på 2/3 af den maksimale dagpengesats i 52 uger.
Selvstændige kan vælge at være på barsel på fuld tid eller deltid.
Vælges fuld tid, må man ikke foretage sig noget i virksomheden.
Vælges deltid, bliver dagpengesatsen halveret, og man må arbejde 18,5 timer om ugen.
Dette er skrevet 1. september 2006

Den lille syrlige:
For lønmodtagere på overenskomst mellem DA og LO får derimod 20 ugers barsel på fuld løn, samt fuld løn under graviditetsbetinget sygdom.