A, B og C-opgaver

Jeg fik for nyligt en indsigt, som jeg siden har brugt hver eneste dag. Og så var det endda på 2. hånd:

En veninde havde været på stresskursus, og fortalte bla. om at de på kurset havde opdelt deres opgaver i A, B og C-grupper. A-opgaverne er de vigtige opgaver – dem som skal sikre en gylden fremtid på job eller for virksomheden. B-opgaverne er mindre vigtige og C-opgaver er selvsagt de mindst vigtige – i det store perspektiv.

Det gik op for mig, at jeg ofte laver B- og C-opgaver først for ligesom at have ryddet dem af vejen, så jeg er HELT klar til de vigtige opgaver. Og pointen er jo, at hvis man har for meget at lave, bliver man hurtigt stresset over aldrig at nå dertil, hvor man virkelig arbejder med dét, der betyder noget.

Så med dén nye indsigt i bagagen er jeg opmærksom på, at jeg ikke behøver at besvare mails, der kan vente, følge op på verserende opgaver (hvis det kan vente) eller igen og igen vende tilbage til de punkter på huskelisterne, som har stået der i dagevis – i hvert fald ikke, hvis det bare er for systematikkens skyld og for at få “ryddet bordet”. Det giver en stor tilfredshed at gå lige til sagen. Og alt det andet får man gjort i stunder, hvor der ikke mere A-energi tilbage og mindre også kan gøre det.