Bliv mentor for en iværksætter

Jeg skrev for et stykke tid siden om mentorskaber, særligt i forhold til flygtninge og indvandrere, der gerne vil starte egen virksomhed. Jeg lovede at finde nogle links, se nedenfor.

Mentorordninger kan give noget, som andre integrationstiltag ikke kan, nemlig den personlige relation, som er altafgørende. Tænk hvis man selv sad i Teheran som ingeniør og skulle finde et job? Uden en ven i byen, gik det nok ikke.
 
En mentor er den ven, der kan vejlede dig og svare på alle de spørgemål, du ikke tør stille til chef eller kolleger, fordi du er usikker på de uskrevne spilleregler i kulturen. Mentor har som regel selv meget stor glæde af relationen. Det er en stor tilfredsstillelse at skulle fortælle andre, fx om den danske kultur eller ens eget fag, derigennem bliver man selv klogere.

Selv er jeg ikke tilmeldt en landsdækkende mentorordning, men jeg er aktiv i det lokale frivillige integrationsarbejde og står p.t. for at planlægge et netværksseminar til maj, der skal bringe potentielle mentorer og mentees sammen. Jeg skal også holde foredrag for kvinderne i vores lokale ghetto, Akacieparken, om højdepunkter i Danmarkshistorien og om den danske kvindesag. Det glæder jeg mig meget til. Og det gør de også.

Og her til de gode links:

Ålborg Universitet har et 1-årigt mentorprogram, der tilbydes til alle studerende – bagefter skal den studerende betale tilbage i form af selv at være mentor, for en flygtning eller indvandrer.

Matchworker er et projekt, som er målrettet at få flygtninge/indvanderre ind på arbejdsmarkedet. Det er støttet af EU’s Socialfond og Integrationsministeriet.

KVINFO, Kvindeoplysningsforbundet, har et særligt netværk for mentorer, der gerne vil stille deres hjælp til rådighed for kvinder, der kommer hertil fra andre lande. Det er typisk kvinder inden for særlige fag og brancher, der søges matchet med hinanden.

Dansk Flygtningehjælp har lokalafdelinger over hele landet, som tilbyder forskellige former for støtte til flygtninge og indvandrere, udført af frivillige, herunder mentorskaber, se fx den fynske afdeling.

FrivilligJob er en jobbbank, som administreres af Frivvligcentre og Selvhjælpsgrupper i Danmark, som også kan findes på deres egen hjemmeside. Her kan man finde flere af de andre frivillige gruppers mentor-projekter. 

Alle er tilsyneladende begejstrede for mentorordninger, også Ministeren for Flygtninge, indvandere og integration, Rikke Hvilshøj. Alligevel er der for få mentorer – og visse steder for få mentees, fordi de potentielle mentees holder sig i deres egne lukkede miljøer. Så der er også nogen blandt de etniske minoriteter, der skal komme ud af hullerne, så vi, der gerne vil tale med dem, kan få øje på dem.