Boganmeldelse: Netværkskogebogen

Anmeldelse af Netværkskogebogen: 

netværkskogebogen

Fakta:
Forfatter: Marina Hjørdie, ejer og stifter af Change Agents, som underviser i netværk
Bogen er tænkt som en håndbog i netværksdannelse
Målgruppen: De der ønsker at starte og / eller vedligeholde et netværk
Opbygningen er en slags kogebog inddelt i 4 dele: Ingredienser (definitioner og forudsætninger for et netværk), Opskrifter (hvad gør man i praksis), Gode Råvarer (hvilke forudsætninger skal være til stede), Smagsprøver (en gennemgang af forskellige netværk både eksisterende og nedlagte).
Bogen er udgivet af Ålborg Erhvervsråd
ISBN-13:978-87-991610-0-3, ISBN-10:87-991610-0-1
Titel: Netværkskogebogen; Opstart, facilitering og organisering af netværk
Prisen er 220 kr. for 216 sider
Den kan købes på www.changeagents.dk hvor der også er en udførlig beskrivelse af indholdet
Anmelder: Ann Louring Roldan (www.mediteam-consulting.com), som selv har stor erfaring med netværksdannelse både som deltager og som tovholder.
 

Anmeldelse:
Bogen er skrevet af Marina Hjørdie, som underviser i netværksdannelse i firmaet Change Agents, som hun også er ejer og stifter af. Change Agents refererer ikke til sig selv som en virksomhed, men som en netværksorganisation (foruden Marina Hjørdie er der tre firmaer listet på hjemmesiden). 

Bogen er tænkt som en håndbog til dem, der ønsker at starte og / eller vedligeholde et netværk, og opbygningen er en slags kogebog inddelt i 4 dele:

  • Ingredienser (definitioner og forudsætninger for et netværk)
  • Opskrifter (hvad gør man i praksis),
  • Gode Råvarer (hvilke forudsætninger skal være til stede),
  • Smagsprøver (en gennemgang af forskellige netværk både eksisterende og nedlagte).

Da bogen er et opslagsværk, kan de 4 dele læses uafhængigt af hinanden, ligesom man kan slå udtryk og definitioner op ved hjælp af den udførlige indholdsfortegnelse.

Bogen er udgivet af Ålborg Erhvervsråd og er blevet til på basis af et samarbejde omkring netværksdannelse for mindre nordjyske virksomheder.

Sproget er let læseligt, men enkelte steder præget af manglende korrekturlæsning og brug af engelske udtryk i stedet for de tilsvarende danske. Brugen af kogebogs- og opskriftsmetaforer kan virke lidt trættende, men heldigvis er brødteksten skrevet uden ret meget brug af metaforer.

Da bogen er et opslagsværk, er der naturligvis gentagelser imellem de enkelte dele, men der er desværre også en del gentagelser inde i hver del.

Allerede i Del 1 gives der forslag til aktiviteter i et netværk, men disse beskrives først i Del 2, hvorfor man under læsning af Del 1 kan undre sig over, hvad f.eks. en ”Kollegaskilsmisse” er.

Selv når man når til Del 2, er beskrivelserne af disse aktiviteter ret kortfattede og kun for de indviede. Derfor ville det have rart med nogle henvisninger til mere information om f.eks. ”cirkeldialog” og ”open space konferencer”.

Selvom man kan finde de fleste udtryk i indholdsfortegnelsen, ville en ordliste med korte beskrivelser og sidehenvisninger forrest i bogen have gjort det nemmere at finde rundt i udtrykkene.

Del 3, som beskriver 8 netværkskompetencer, er til gengæld meget udførlig og får lidt karakter af en selvhjælpsbog i personlig udvikling. Denne del af bogen er målrettet potentielle deltagere i et netværk i modsætning til Del 2, som er tiltænkt tovholderne.

Jeg havde derfor gerne set en bedre balance mellem disse to dele, således at også nye arrangører af netværk kunne bruge hele Del 2.

Del 4 er en gennemgang af forskellige eksempler på netværk, som stadigt er levende eller er ophørt. Denne del af bogen fungerer godt, da den beskriver typiske faldgruber og illustrerer disse med eksempler fra det virkelige liv gennem interviews med deltagere fra de enkelte netværk. 

Bogen gør meget ud af, at den ikke er et videnskabeligt værk, hvorfor referencerne blot er listet med titel og forfatter. Jeg ville nu have foretrukket af få årstal og forlag på, så man lettere kunne finde bøgerne, ligesom jeg som nævnt ovenfor gerne havde set mere udførlig information om, hvor man henter mere viden om de enkelte netværksaktiviteter.

Opsummering:
Alt i alt et udmærket opslagsværk for den erfarne netværksdanner (Del 1, 2 og 4), men for den helt uerfarne kræves nok lidt mere introduktion først. Del 3 falder i mine øjne lidt udenfor, da den virker målrettet de, der aldrig har deltaget i et netværk før.