Dokumentation: ASEs undersøgelse om politikernes betydning for små virksomheder

Dokumentation: ASEs undersøgelse om politikernes betydning for små virksomheder

ASElogoDokumentation: Tal fra ASEs erhvervsindex:
DATA

Der er kommunalvalg d. 19. november Har det kommende kommunalvalg betydning for din virksomhed?

Respondenter

Procent

Ja

169

14,5%

Nej

719

61,8%

Ved ikke

276

23,7%

I alt

1.164

100,0%

Har det betydning for din virksomhed, hvilket parti   borgmesteren kommer fra?

Respondenter

Procent

Ja

207

17,8%

Nej

729

62,6%

Ved ikke

228

19,6%

I alt

1.164

100,0%

Respondenter:

1164 selvstændige med 0-10 ansatte Geografisk repræsentativt for DK Indsamlet i uge 35
Branchemæssigt fordelt på alle typer selvstændige (dvs. fra frisører over IT-udvikler, håndværkere og revisorer – men altså med deres status som små erhvervsdrivende til fælles)

ASEs UDLÆGNING

”Når vi taler erhvervsklima i kommunerne er der meget, der tyder på, at små erhvervsdrivende ikke tillægger politikerne særligt stor betydning.”
”Hos ASE ser vi det som en klar opgaveformulering til politikerne op til kommunalvalget: Vis det lokale erhvervsliv, at I kan se potentialet i deres virksomheder!”
”Vis, at når I ser en virksomhed, så ser I ikke bare en skatteyder eller nogen, der skal overholde et regelkompleks, men nogen, der har potentiale til at skabe vækst og velstand i kommunen.”
”Mange selvstændige ser kun kommunen, når der er noget i vejen, hvilket også viser sig ved, at en meget stor del, af de, der overvejer helt at lukke rent faktisk tilskriver det bureaukrati.”

Kontakt Thomas Telving for yderligere kommentarer:
Thomas.Telving@ase.dk