Flere kommuner sætter fokus på mikrovirksomheder

Vi opdaterer stadig vores hjemmeside, men mens vi arbjeder med dette, er det en stor glæde at kunne fortælle her på bloggen, at flere kommuner rundt om i landet prioriterer nu mikrovirksomheder, senest har Skanderborg Kommune igangsat en undersøgelse af barrierer for væksten i mikrovirksomheder. Nedenstående er sakset fra Skanderborg kommunes egen side:

Projektet “Mikrovirksomheder, landdistrikter og videnserhverv”

I 2011 sætter Skanderborg Kommune fokus på erhvervsudvikling i kommunens landdistrikter gennem projektet ”mikrovirksomheder, landdistrikter og videnserhverv”.
Hovedformål er at belyse, hvilke muligheder og barrierer små vidensvirksomheder har i landdistrikter, og projektet er derfor et led i den samlede erhvervsindsats for at forbedre rammevilkår for mindre virksomheder i landsbyerne.
I løbet af foråret 2011 etableres en hjemmeside til projektet. Når hjemmesiden er klar finder du flere oplysninger her. Projektet gennemføres bl.a. i samarbejde med Skanderborg ErhvervsUdvikling og Landsbysamvirket.
Du kan læse mere om Skanderborg ErhvervsUdvikling her: www.skanderborgerhvervsudvikling.dk
Du finder landsbysamvirkets hjemmeside her: www.landsbysamvirket.dk 
læs også mere her:  www.skanderborg.dk/landsbyerhverv