Fra ordre til bundlinie

Det kan være tankevækkende at tage sig tid til at overveje, hvilke af ens kunder, der bidrager til bundlinien. Bruger jeg min tid på de rigtige kunder? Hvordan kan jeg øge min effektivitet?

Som selvstændig har jeg alene min tid, min kompetence og min kreativitet som produktionsfaktorer. I dagligdagen er det som regel tidsfaktoren, som jeg styrer efter – lige nu i hvert fald. Jeg kører benhård timesagsregistering. Det betyder, at jeg ved månedens udgang i mit lille regneark kan se, hvilke kunder jeg har brugt tid på. Men nu er det jo ikke al tiden, der kan udfaktureres, og måske har jeg heller ikke fået opgaven endnu. 

Derfor samler jeg ved hver måneds udgang op på disse kunder, og fører den ikke fakturerbare tid over i et seperat regneark. Det er simpelt bygget op: 1. kolonne er kunder (eller potentielle kunder – en pr. række) og så ellers årets måneder på den anden led. I hver af cellerne taster jeg så “høvletiden” ind, for det er jo tid, som jeg skal have med i en kalkulation på et tidspunkt, eller som skal være grundlag for en beslutning, om hvorvidt jeg fortsat vil arbejde på et salg til kunden. Jeg får derved et godt overblik over mine tidsrøvere. OG – nu kommer et lille trick – i hver celle med månedens timeforbrug pr. kunde laver jeg Indsæt Kommentar, og skriver her, hvad månedens tid er gået med. Det kan jeg jo ikke huske om 3 måneder, og jeg vil heller ikke bruge tid på at bladre mit timesagsregnskab igennem. Resultatet er toptrimmet bevidsthed om, hvem, der bidrager til min bundlinie.