Hvordan får man de første kunder?

Det afhænger af hvem man er, hvordan man tænker, hvordan man ser på sit marked osv.

Jeg var i går til et af de mange iværksætterarrangementer, som blev afviklet rundt om i landet, og hørte et indlæg af Kristian Phillipsen, der er lektor på Syddansk Universitets institut for Entreprenørskab og Relationsledelse.

På baggrund af interviews med en række lokale virksomheder viste det sig, at der er to hovedstrategier for at få kunder. Disse hovedstrategier kan genfindes i den internationale litteratur, så der er ikke tale om “Lokale afvigelser” her i Sønderjylland.

De to grundmønstre er:

1. planlæggende

Iværksætteren sætter mål, analyserer sig frem til hvilke midler, der bør skaffes for at nå målene, engagerer sig primært i gennemførelsen af nødvendige tiltag (SKAL gøres), planlægger, kalkulerer forventet afkast og begrænser relationer med kunder og leverandører til det nødvendige for opgaens gennemførelse.

2. Iværksættende

Tager udgangspunkt i sine midler, og hvad disse kan bruges til at skabe, gør det man KAN, bygger marked sammen med kunder, leverandører og lovende konkurrenter og minimerer derved sin risiko. Man tester af i lille skala og kan derved inddæmme evt. tab. Claus Meyer er prototypen på dette tankesæt.

Kan du genkende dig selv som mikrovirksomhed???? 

Se evt mere på www.effectuation.org.

Faktisk var ca. 40 procent af iværksætterne, der brugte den planlæggende tilgang, mens de øvrige 60 procent var iværksættende. Samtidig var der tendens til at rådgivning til iværksættere tog udgangspunkt i den planlæggende tilgang (husk at lave forretningsplan), men således “gik fejl af” en stor gruppe iværksættere. Ganske tankevækkende, og måske forklarende, hvorfor mange af os finder stor værdi i de råd og tips vi udveksler i Mikronet.