Iværksættere søges

For første gang er en lokal forsker gået i gang med at afdække, hvad der egentlig driver iværksætterne på Sydhavsøerne og hvordan de selv definerer begrebet succes.

Der er stadig plads til flere i undersøgelsen, så læs nedenstående artikel og kontakt evt. Per Darmer, som står for projektet.DET FRIE LIV VÆGTER LIGE SÅ HØJT SOM PENGE

Det er ikke kun bundlinjen, der driver de lokale iværksættere. En undersøgelse skal nu afdække motivationen for de nye erhvervsdrivende. Susanne J. Lassen

Hvad driver en nystartet virksomhed, og er det kun bundlinjen, der tæller? Eller skal motivationen også findes i ønsket om et frit liv uden chefer? Det er nogle af de spørgsmål, lektor Per Darmer fra Ceus Handelshøjskolecenter er gået i gang med at undersøge. Gennem en række interviews med lokale iværksættere vil han afdække succeskriterierne for de nystartede. – Der er mange forskellige opfattelser af, hvad succes er. Og det er bestemt ikke kun profit og vækst, der tæller, når man spørger iværksætterne selv. Ofte er de tilfredse med “at kunne klare sig”. Og forskellen på dem, der låner fire millioner og ansætter 20 medarbejdere og dem, der bare er glade for deres mikrovirksomhed og ikke har planer om at vokse, er enorm, siger han.

Hvad driver en nystartet virksomhed, og er det kun bundlinjen, der tæller? Eller skal motivationen også findes i ønsket om et frit liv uden chefer? Det er nogle af de spørgsmål, lektor Per Darmer fra Ceus Handelshøjskolecenter er gået i gang med at undersøge. Gennem en række interviews med lokale iværksættere vil han afdække succeskriterierne for de nystartede. – Der er mange forskellige opfattelser af, hvad succes er. Og det er bestemt ikke kun profit og vækst, der tæller, når man spørger iværksætterne selv. Ofte er de tilfredse med “at kunne klare sig”. Og forskellen på dem, der låner fire millioner og ansætter 20 medarbejdere og dem, der bare er glade for deres mikrovirksomhed og ikke har planer om at vokse, er enorm, siger han.Skævt fokus
Målet med undersøgelsen er at få sat spot på, at der er mange måder at være iværksætter på og dermed skabe nogle forbilleder for både nye iværksættere og folk, der går med drømmen.
– Undersøgelsen vil ikke munde ud i en række opskrifter. Snarere vise en rammemodel med flere variabler, hvor spændet går fra profit og vækst til det, hvor målet er at have det godt med sin virksomhed, forklarer Per Darmer.
Han har blandt andet hæftet sig ved det enorme fokus, der er på vækstvirksomheder, i forhold til mikrovirksomheder.
– For det første er vækst jo ikke i sig selv en garanti for succes. Man kan godt have vækst, men samtidig have så mange omkostninger, at der ikke er nogen profit, siger han.
Samtidig er det vigtigt for ham at påvise, at begrebet “succes” opfattes meget forskelligt. Per Darmer har også bemærket sig, at de iværksættere, han hidtil har talt med, alle mener, at de er atypiske iværksættere. Han vil derfor også meget gerne påvise, at en iværksætter ikke er en entydig størrelse, man umiddelbart kan putte ind i en skabelon.
– Jeg håber at kunne give et nuanceret billede af det at være iværksætter med så bredt et udsnit af iværksættere som muligt. siger han.
Undersøgelsen er netop gået i gang, og Per Darmer har kontakt til en række iværksættere. Han vil dog gerne kontaktes af flere, der har lyst til at deltage. Kriteriet er blot, at de selv føler, de har succes. Per Darmer kan kontaktes på mail: pda@ceus.dk.