Kompetencen findes lokalt – brug jeres egne mikrovirksomheder

Dette er Lederen i Mikronetavisen, som udkom på Lolland og Falster den 31.10.2009:

Hvorfor tage til København for at få løst opgaver, hvis den viden, du har brug for, findes lokalt?
Den stærke og nødvendige videnkompetence til brug for udvikling af vores erhvervsliv er allerede til stede på Sydhavsøerne, og et af formålene med denne avis er at præsentere nogle af disse dygtige virksomheder.

Et andet formål er at forklare fordelene ved at bruge den lille, fleksible virksomhed med specialkompetencen frem for at skulle fastansætte en specialist, man kun har brug for i en vis periode.

Et tredje formål er at fortælle, at sådanne virksomheder udgør en del af det vækstpotentiale, der er i området, og at vi på Lolland og Falster kan drage stor fordel af at tiltrække flere af denne type selvstændige: De skaber arbejdspladser, de fastholder specialviden, og de tiltrækker ressourcestærke tilflyttere.

Ambitiøse ejere
Vi kalder disse virksomheder for mikrovirksomheder. Det er et stolt og stærkt begreb, som dækker selvstændige, der som regel arbejder med enkeltopgaver i en tidsbegrænset periode og for
skiftende arbejdsgivere.
Det er virksomhedsejere, der ikke nødvendigvis ønsker at vokse til 100 ansatte i morgen, men snarere vokse i netværk, med ”konkolleger” og underentreprenører, og som går sammen med andre mindre virksomheder og enkeltpersoner for at løse opgaver i konsortier.
Der er således intet uambitiøst ved at være en mikrovirksomhed, og mikrovirksomheder er en nøglefaktor for beskæftigelsen i EU. Mikroerne defineret som virksomheder med under 10 ansatte, udgør  93 % af samtlige virksomheder  i EU og beskæftiger 30% af den samlede private arbejdsstyrke.

Gruppen, der stiftede Mikronet i 2005

LF går forrest
I 2005 blev det første landsdækkende træf for sådanne virksomheder holdt i Nykøbing og trak flere end 200 deltagere. Dette historiske træf dannede siden grundlaget for stiftelsen af Mikronet – netværket for selvstændige og freelancere, som i dag tæller tæt på 500 deltagere.
Størsteparten kommer fra Lolland og Falster, netop fordi netværket blev stiftet her i regionen, og det tiltrækker voksne og veluddannede virksomheder, hvilket er særligt interessant for et udkantsområde. I andre regioner er siden hen blevet stiftet lignende netværk, men Mikronet er det mest kendte og er med til at styrke områdets omdømme som fremsynet og kreativt.

Med denne avis vil vi gerne give nogle tip til, hvor man finder lokale selvstændige, hvad man skal tænke over, når man skal lave kontrakter med selvstændige og hvilke fordele der er ved at bruge den lokale kompetence. Vi glæder os til at blive brugt.
Venlig hilsen
Abelone Glahn
Sekretariatsleder Mikronet

Hvilke typer:
Mikrovirksomheder findes særligt inden for:
– Databehandlingsvirksomhed
– Advokat-, revisions- og bogføringsvirksomhed
– Meningsmåling og markedsanalyse
– Virksomhedsrådgivning, særligt ledelse
– Organisations- og personaleudvikling
– Kulturudvikling, kunst, musik
– Rådgivende ingeniører, arkitekter mv.
– Reklame og markedsføring
– Turisme og fritid
– Medier og formidling