LF og Femern: Kulturlink søger projekter

I tråd med, at rigtig mange aktiviteter i Mikronet finder sted på Lolland Falster og Sydsjælland bringer jeg har en efterlysning efter projekter, som jeg vil tro, en række mikroer måske kunne være interesseret i at byde ind på:

KulturLink
Det 3-årige Interreg-projekt ”KulturLink Femern Bælt” har som mål at styrke det kulturelle samarbejde i Femern Bælt regionen. Gennem fælles kulturelle aktiviteter og projekter skal en regional identitet vokse frem og mentale barrierer brydes ned.

Mikroprojekter
Kulturelle mikroprojekter i tilknytning til KulturLink Femern Bælt
I tilknytning til det 3-årige KulturLink Femern Bælt projekt er der etableret en pulje til støtte af kulturelle mikroprojekter mellem danske og tyske partnere inden for områderne billedkunst, musik, scenekunst, litteratur, film/medier o g kulturarv.

Formålet med de kulturelle mikroprojekter er at understøtte netværksdannelse og fælles aktiviteter inden for Kulturlinks geografiske område; fra Lübeck i syd til Odsherred i nord.

Som kulturinstitution, -forening eller-aktør er I velkomne til at indsende en ansøgning til puljen til støtte af kulturelle mikroprojekter, så længe I kan opfylde følgende krav:

Projektet skal indebære aktiviteter inden for det geografiske område, der er defineret af KulturLink-projektet (se kort)
Projektet skal indebære aktiviteter inden for mindst ét af følgende 6 kulturelle felter; billedkunst/skabende kunst, scenekunst, musik, litteratur, film/nye medier og kulturarv
Projektet skal indebære aktiviteter på begge sider af Femern Bælt
Projektet må ikke gennemføres med et kommercielt sigte
Projektet må ikke modtage anden EU-finansieret støtte
Projektet skal understøtte målet for KulturLink Femern Bælt Interreg IVA-programmet

Som eksempel på mikroprojekter kan nævnes:
Udvikling af forestillinger, udstillinger og koncerter med adgang for borgerne i regionen
Forløb for unge på ungdomsuddannelser, ungdomsskoler mv. med fokus på kunst og kultur – gerne formidlet gennem nye medier
Oplæsninger og andre kulturmøder på biblioteker og i kulturhuse
Seniortræf med fokus på fælles historie, folkekultur mv.
Portrætter af indbyggerne omkring Femern Bælt
Kunstneriske/musiske træf og værksteder
Fokus på lokalhistorie og naturhistorie
Fra oldtid og frem til nyere tid – formidling og oplevelser
Denne liste er ikke udtømmende, men kun ment som inspiration.

Ansøgningsfrist

Næste ansøgningsfrist er 1. oktober – og hvis der er flere penge tilbage i puljen derefter – en ansøgningsrunde i november.
Ansøgningsskema, vejledning mm. findes i menuen til højre samt på KulturLinks hjemmeside www.kulturlink.org.

Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til kultur- og fritidskonsulent Jesper Hedegaard, Tlf. 5467 6888, E-mail jesph@lolland.dk eller til KulturLink Femern Bælt projektet Kulturspejder Helen Sværke, Tlf. 2545 0664, E-mail: kulturlink@naestved.dk