Mikronet tiltrækker tilflyttere & tilbageflyttere og skaber job

Medlemsundersøgelse: Netværket Mikronet oplever øget tilgang af til- og tilbageflyttere, som savner sparringspartnere med samme erfaringsgrundlag.

Langt størsteparten af de virksomheder, der er med i netværket Mikronet, drives af tilflyttere eller tilbageflyttere. Det viser den årlige gennemgang af medlemssammensætningen, som blev præsenteret, da det nu snart 12 årige netværk for små selvstændige, Mikronet , holdt nytårskur den 17. januar.  Det er særligt vidensarbejdere, der tegner netværket, som i sin tid blev stiftet i 2005 for at samle virksomheder, der drives alene af en enkelt person på Lolland, Falster, Møn og Sydsjælland. Netværket tæller i dag tæt på 200 medlemmer, der mødes såvel online som fysisk.

Tiltrækker videnstung arbejdskraft

Abelone Glahn beretter om undersøgelsen af Mikronet. Foto Anette Højbjerg

– At vi tegner netop dét billede med en medlemsskare, der primært består af til- og tilbageflyttere med viden som omdrejningspunkt kommer ikke bag på mig, fortalte en af stifterne af netværket, kommunikationsrådgiveren Abelone Glahn ved nytårskuren.
– Vi har lige siden starten kunnet samle netop den gruppe, som arbejder langt mere fleksibelt end andre, der har en produktionsvirksomhed. Vores medlemmer kendetegner som flest den nye type arbejdsstyrke, der trives godt med at sammensætte beskæftigelsen på opgaveplan og bestemme farten selv. At vi også tiltrækker videnstung arbejdskraft, er supergodt for området.  Mange er konsulenter og freelancere, der kan gå ind og løse kortere opgaver, så de hyrende virksomheder ikke behøver at ansætte fuldtidsmedarbejdere. Det er både godt for den større virksomhed og for den mindre, som ikke nødvendigvis ønsker at få andet end en freelancetilknytning.

Fællesskabet scorer højt

Det er særligt tilhørsforholdet, der får folk til at melde sig ind i netværket. Flere af deltagerne angiver direkte, at det at komme til et nyt sted kan være ensomt, hvis man ikke kan finde ligesindede, der arbejder på samme måde, ofte hjemmefra, ofte alene, men med fuldt blus på forretningen. Mange savner det relevante netværk og finder det i Mikronet, også selv om de er tilbageflyttere og kommer ”hjem” til en egn, hvor de engang kendte alle.

Vi klemte os godt sammen til Nytårskuren på Vækstfabrikken Foto: Anette Højbjerg

En nytilflyttet skriver: Det er som tilflytter essentielt at orientere sig i strukturer og netværk og det er en glimrende måde at lære mennesker at kende. Der er god sparring, vidensdeling, social omgang og en fornemmelse af tilhørsforhold. Der arrangeres jævnligt møder forskellige steder i området, hvor man får kendskab til andre mikrovirksomheder og der foregår en udveksling af viden og erfaring, som er guld værd.

Men også de, der er født her og har boet her hele tiden, fortæller, at det er tilhørsforholdet, der betyder noget: Jeg elsker at netværke, og at det sker lokalt er fantastisk. Jeg er også med i andre iværksætternetværk, men fællesskabet i Mikronet lader til at være dét stærkere.

– Når man kommer til en ny egn med sin kernekompetence som tilbud, eller når man vil starte en ny virksomhed og ikke har prøvet dette før, er det vigtigt at have ”legekammerater”.  Det kan man få i forskellige organisationer, men det unikke ved Mikronet er, at det overskrider kommunegrænser og samler folk på tværs af Storstrømmen og Guldborgsund, og at vi griner en masse. Den stemning, vi har hos os, er præget af et godt socialt fællesskab, der nu holder på foreløbig 12. år, og hvor vi er gode til at tage imod de nye, hvis de selv vil gøre en indsats og møde op til møderne. Det er ganske godt gået af et netværk, der var spået til at holde max to år af skeptikerne.

Kommunikation og forretningsudvikling

De brancher, som fleste medlemmer har kunder inden for, er Kommunikation, reklame, foto, print, radio, TV , web, undervisning, grafisk arbejde og oversættelse. Dernæst følger forretningsservice (fx bogholderi, sekretærbistand mm), Rådgivning (jura, finans, skat, forsikring mm), Kunst, musik, dans, kultur.
En stor del arbejder med Forretningsudvikling, virksomhedsrådgivning, HR, Personale, Udvikling, projektstyring, mens et stigende antal medlemmer fortæller, at de arbejder med Web, it, software og spiludvikling.
Flere koncentrerer sig om eller supplerer med at drive en turistattraktion, sørge for ferieaktivitet, hotel, vandrehjem, gårdbutikker eller salg af fødevarer, og så er der en håndfuld, som arbejder med Sundhed, psykologi, kost, sygepleje, som Coach, terapeut eller personlig vejleder.

Mikroer skaber job

Alle medlemmer er blevet spurgt, om de skaber job, og 99 svarer klart ja, kun 33 siger nej eller ikke endnu.
– Mikrovirksomheder beskyldes ofte for ikke at skabe job til andre end sig selv, hvilket principielt vel heller ikke er så dårligt endda, kommenterede Abelone Glahn. – Ud over, at vi skaber vore egne job, sørger vi også for at fodre en lang række andre virksomheder så som regnskab, webudvikling, rådgivning, trykkeri mv. Endelig fortæller medlemmerne, at de hyrer hinanden ind, når de får opgaver, de ikke kan løse alene, så det er forkert at kategorisere mikrovirksomheder som ikke-jobskabende.
Målt på ansatte er hovedparten kun sig selv, nemlig 107, mens 14 virksomheder beskæftiger 2 og 9 virksomheder beskæftiger op til 10. Kundekredsen veksler fra de nærmeste kommuner til hele landet, ligesom en ret stor håndfuld nævner, at de arbejder med udlandet.

Søsternetværk er stærke

Medlemsfordelingen viser, at de fleste i netværket bor i Guldborgsund kommune, næst flest bor nord for Storstrømmen, mens tredje flest kommer fra Lolland Kommune.

– Vi har set en meget markant vækst i medlemmerne nord for Strømmen, forklarede Abelone Glahn. – Det skyldes formentlig, at Vordingborg Erhverv med stor succes har sat ekstra fokus på mikrovirksomheder i indsatsen, der kaldes Mikrovirk.dk. Før Mikrovirks start havde vi et godt møde med lederen heraf, Dan Holck Hansen, som var meget interesseret i at bygge videre på de erfaringer, vi har gjort de første ti år, og mange af Mikrovirks medlemmer har fået øje på Mikronet derigennem.

– Gennem et aktivt medlem, Mona Hvid, som mange kender fra Landliv og andre projekter på Lolland-Falster, har vi også fået tæt kontakt til mikrovirksomhederne, som nu på lignende vis er blevet organiseret i Fuglebjerg. I både Vordingborg og Fuglebjerg skal vi holde møder i marts og april for at lære af, hvad de gør dér lokalt.  At Mikronet har kunnet inspirere til sådanne søsternetværk er virkelig motiverende for en stærk fortsættelse her, sagde Abelone Glahn, der også udtrykte lidt misundelse på den effektive måde, Vordingborg Erhverv har sat fokus på mikrovirksomhederne som løftestang for vækst.

Internettet er centralt

Medlemsgennemgangen viser, at et stigende antal af netværket medlemmer har åbnet for salg via nettet.
– Noget, der er klart i vækst hos os, er virksomheder, der tilbyder rådgivning via Skype-sessioner, eller som driver en webbutik enten som fuldtids eller som sideeffekt af deres hovedforretning. Det er særligt godt at vide, at der nu til denne type virksomheder arbejdes for at få en bedre bredåndsforbindelse. Kunne vi få en endnu hurtigere og bedre dækning, ville vi givetvis kunne tiltrække endnu flere, der kunne se deres udkomme skaffet gennem aktivitet på nettet, bemærkede Abelone Glahn.  Også det næste møde i netværket viser interessen for internettets muligheder: deltagerne skal i februar på besøg hos den internationale webbutikken HobbyFunHouse.com, der drives af Susan Holmsted fra Maribo.

Samarbejde med Vækstfabrikken

At internettet har stor betydning for Mikronets medlemmer kunne tydeligt ses ved nytårskuren, som blev holdt efter en undervisningssession, hvor webudvikler Sarah Vos Thrysøe, OnlineSolutionGroup fortalte om at blogge sig til flere kunder. OnlineSolutionGroup bor i Vækstfabrikken på Slotsbryggen i Nykøbing F. med to medarbejdere, og det var da også på Vækstfabrikken, at Mikronet holdt den efterfølgende nytårskur.

– Vi er meget glade for samarbejdet med BusinessLF og Vækstfabrikken, fremhævede Abelone Glahn. – Vi har gennem de sidste par år haft et voksende samarbejde, som kommer begge parter til gode, og vi er glade for BLFs opmærksomhed over for de mikrovirksomheder, som vi repræsenterer.

Fakta:
Mikronet tæller 191 deltagere på facebook, plus en håndfuld, der ikke er på facebook. Spørgeskemaet udfyldes, når man tilmelder sig Mikronetværket. 130 ud af de pt 191 deltagere har udfyldt skemaet inden 1. januar 2017. Netværket er gratis at være med i, mødes cirka en gang om måneden og driver en gruppe på facebook. Mikronet blev stiftet i 2005 med det formål at styrke og øge selvstændig vidensvirksomhed  på Lolland, Falster og Sydsjælland gennem effektiv videns- og erfaringsudveksling i virksomhedsnetværk.  Netværket mødes også på facebook.

Billederne er taget af fotograf Anette Højbjerg

 

 

Gem

Gem