Om samarbejdet iværksættere og etablerede virksomheder imellem

Kære læsere

For et par måneder siden deltog jeg i en erhvervsudviklings-workshop på Lolland. Mange nye emner blev vendt, men ét af dagens indlæg var en gammel traver, jeg har hørt igen og igen, siden jeg for knap tre år siden flyttede til Lolland-Falster: Vi mangler kvalificeret arbejdskraft! 

Nu kan begrebet “kvalificeret” dække over mange ting alt efter branche. Men jeg har efterhånden hørt ønsket om arbejdskraft så ofte og i så mange sammenhænge, at jeg godt tør vove den påstand, at rigtig mange kvalifikationer er i spil.  

Ønsket om kvalificeret arbejdskraft kommer fra Lolland-Falsters etablerede virksomheder. Samtidig færdes jeg til daglig i forskellige iværksættersammenhænge, hvor en række mikro-kolleger jævnligt giver udtryk for, at de har svært ved at få det til at løbe rundt, har svært ved at få lokale kunder eller for længst har opgivet lokalområdet og henter deres omsætning i hovedstadsområdet. 

Så er det jeg undrer mig. For hvorfor pokker kan de to grupper – det etablerede erhvervsliv og de kvalificerede mikrovirksomheder – ikke finde ud af at mødes til fælles glæde og vækst?

Men det går tilsyneladende ikke ret godt. Så efter erhvervsudviklings-workshoppen på Lolland satte jeg mig for at grave lidt i det, og det kom der faktisk et par spændende oplysninger ud af. Bl.a. at modviljen mod at bruge en lille iværksætter ofte handler om vanetænkning og uvidenhed – men desværre også, at enkelte iværksættere lover mere end de kan holde og derfor giver hele begrebet et dårligt ry.   

Mine egne erfaringer og resultatet af en rundspørge til iværksættere og det etablerede erhvervsliv er samlet i en to-siders rapport. Jeg ville voldsomt gerne kunne vedhæfte den som fil, men det kan man vist ikke, så her får i den i fuld version:

Opsamling på kontakt mellem iværksættere og etablerede virksomheder.

 

 

Baggrund

 

D. 24.september deltog jeg på et fyraftensmøde om erhvervsstrategi for Lolland Kommune. På mødet kom det endnu engang frem, at det lokale erhvervsliv mangler kvalificeret arbejdskraft.

Den problemstilling er jeg jævnligt blevet konfronteret med gennem de seneste to år, hvor jeg som journalist har interviewet en række virksomheder til Folketidendes erhvervstillæg.

 

Samtidig har jeg et bredt netværk af lokale iværksættere, hvoraf flere giver udtryk for, at de godt kunne ønske sig flere opgaver. Andre har deres primære kunder i hovedstadsområdet og arbejder stort set ikke lokalt, fordi de synes, det er for svært at komme ind på markedet.

 

Problemet er tilsyneladende, at de to grupper ikke formår at mødes. På erhvervsstrategimødet i september, satte jeg mig derfor for at lave en ”mini-undersøgelse”, der skulle give et bud på, hvorfor erhvervsliv og iværksættere ikke er bedre til at finde sammen, og hvad der eventuelt kan bedre samarbejdet.  

 

Jeg har talt eller mailet med i alt 26 iværksættere og omkring 10 etablerede virksomheder. Derudover bygger nedenstående på en række løse samtaler med etablerede virksomheder.

 

Nedenstående er bygget op om Erhvervsråd Lolland-Falster som forum for en eventuel løsning, da Erhvervsrådet efter min overbevisning er det eneste samlende og centrale organ for erhvervslivet på Lolland-Falster.

 

 

Iværksætterne

 

Svarene fra iværksætterne spændte bredt.

 

En del savnede et forum, hvor de kunne mødes med virksomhederne. Relativt få er medlem af Erhvervsrådet og mener heller ikke, der er noget ”at hente” der. Enkelte havde dog fået konkrete opgaver ad den vej.

Enkelte havde også direkte negative oplevelser med Erhvervsrådet i forhold til bl.a. rådgivning.

 

Generelt syntes de iværksættere, jeg har været i kontakt med, at det er utrolig svært at komme ind på det lokale marked:

 

”Det er ufatteligt svært, og jeg har på mange måder forsøgt at få døre sparket op, men må samtidig søge jobs for at få det til at løbe rundt. Det lykkes heller ikke, hverken som fast job på fuld- eller deltid eller som freelance.”

 

 

Etablerede virksomheder

 

Hos de etablerede virksomheder gav man i høj grad udtryk for, at man foretrak ansat arbejdskraft frem for freelancere. Enkelte virksomheder er direkte adspurgt om deres holdning til outsourcing. Nogle har benyttet sig af det med godt resultat. Bl.a. til rådgivning, regnskab og it-hjælp.  Andre havde desværre et par negative oplevelser – bl.a. at den pågældende iværksætter / mikrovirksomhed ikke kunne leve op til aftalen. Herunder et eksempel med et større hjemmesideprojekt, der aldrig kom op at køre og en frugtordning, der pludselig ophørte.

 

Generelt er mit indtryk, at de lokale etablerede virksomheder er meget usikre i forhold til at outsource opgaver. Samtidig er det helt tydeligt, at de etablerede virksomheder kun har et meget ringe kendskab til hvad der findes af kompetencer på iværksætterfronten – og at de i øvrigt også har meget ringe kendskab til, hvilke opgaver man med fordel kan lægge udenfor virksomheden.

 

 

Mulige initiativer

 

Via de adspurgte er der kommet en række forslag til en bedre kommunikation mellem iværksættere og etablerede virksomheder.

Især en egentlig opgavebørs, har været nævnt nogle gange:

 

Man kunne jo tænke i en opgavebørs som den HK freelancer havde/har?

Mikronetteren kan lægge sine oplysninger på og virksomheder, som har en konkret opgave, kan lægge den ud.”

 

Der er også bred enighed om, at fysiske møder mellem det etablerede erhvervsliv og iværksætterne er en forudsætning for samarbejde. Her er forslag som ”nytårskur” og ”erhvervssparring” nævnt.

 

En løsning kunne være et forum under Erhvervsrådet. En opgave-base, hvor (medlemmer) kunne udbyde opgaver / løsninger, præsentere sig selv osv.

Det er dog vigtigt, at et sådant forum bliver ”styret”, så det ikke går i stå, og at det jævnligt følges op med arrangementer, hvor deltagerne kan mødes.     

 

 

Konklusion

 

Gennem de svar, der er kommet fra såvel iværksættere som etablerede virksomheder, er det min overbevisning, at begge parter er åbne for et samarbejde, men mangler et forum, hvor de kan mødes.

 

Især de etablerede virksomheder har brug for viden om, hvilke opgaver de kan lægge ud til mindre virksomheder, og hvordan et samarbejde kan fungere, uden at den pågældende iværksætter behøver at være ansat og fysisk sidde i virksomheden.

Samtidig skal de etablerede virksomheder lære at tænke i opgaver frem for stillinger.

 

Iværksætterne har generelt brug for mere synliggørelse. Ikke kun som enkeltvirksomheder, men som en gruppe af mulige samarbejdspartnere.

 

Samtidig er der desværre en holdning blandt flere af de adspurgte etablerede virksomheder om, at iværksættere ofte ikke er dygtige nok, ikke kan levere til tiden, overholde aftaler mv. Jeg skal ikke kunne sige, om det er et reelt problem eller blot løse rygter, men det er under alle omstændigheder et problem i forhold til at skabe et samarbejde.

 

 

 

Afrunding

 

Afslutningsvis skal det for god ordens skyld nævnes, at ovenstående initiativ ikke er et ønske om endnu et projekt, der skal ”hjælpe” iværksættere. Der har efter min mening været så meget fokus på ”iværksætter-hjælp” at det har skabt en negativ holdning til de små virksomheders professionalisme. Flere af de adspurgte iværksættere har udtrykt frustration over ikke at blive taget alvorligt af de etablerede virksomheder. Det er derfor vigtigt, at et eventuelt opgave-forum bliver fremstillet som en mulighed ”virksomhed til virksomhed” og ikke ”støt en iværksætter”.