Vi er ikke så “mikroede” endda ! Kom og hør resultaterne af Mikronet-undersøglsen på Iværk07

På rådgivningsmessen Iværk07 vil Mikronet præsentere resultaterne af den undersøglse, rigtig mange mikronetter har deltaget i sommeren over.

Her vil resultaterne bliver foldet ud: fredag den 14. september klokken 15.00 på Hjørnet i Forum i København.

Blandt de highlights, der kan trækkes talmæssigt ud, er dette:

 • Omkring 12 % af virksomhederne har en omsætning på over 700.000 kroner om året. 
 • 70 % ser virksomheden som en fuldtidsbeskæftigelse og 30 % som en bibeskæftigelse. Mikrovirksomheder opfatter sig altså ikke som hobbyvirksomheder.
 • 84 % af virksomhederne har en person med en videregående uddannelse i spidsen.
  Kun 11 % har en faglig erhvervsuddannelse (teknisk skole eller handelsskole) og meget få er uden erhvervskompetencegivende uddannelse.
  Mikronet synes således i høj grad at tiltrække veluddannede mennesker

 • 67 % er i alderen 41-60 år gamle.
  Mikronet tiltrækker således de også erhvervsmæssigt modne.

 • For omkring tre femtedele har motivationer for at gå med i Mikronet primært handlet om at tilegne sig nye viden og dele erfaringer med andre. En femtedel søgte nye samarbejdspartnere, og kun lidt over hver tiende havde øget vækst som den primære motivation.
 • 53 % er i høj eller nogen grad er blevet mindre bekymret for at samarbejde med konkurrenter efter at være indgået i Mikronets aktiviteter
 • 52 % har tilsvarende fået styrket deres selvtillid som mikrovirksomheder, og 49 % er blevet bedre til at markedsføre sig selv
 •  Tilliden til råd og erfaringer fra andre mikrovirksomheder er voldsomt meget større end tilliden til privat rådgivning, offentlig iværksætterrådgivning og banker. Det er positivt, at tilliden er så stor inden for Mikronets rammer. Det er sandsynligt, at det er projektaktiviteterne, som har været med til at nedbryde opfattelsen af andre mikrovirksomheder som konkurrenter og i stedet har gjort det muligt at se dem som konkollegaer.
 • De fysiske aktiviteter scorer meget højt, især det store træf i 2005.

Hvis du læser dette som presseperson, må du gerne henvende dig direkte til
Abelone Glahn eller Christian Clausen for at få flere informationer.
Eller dukke op på messen, hvor vi kommer nærmere ind bag tallene.