Anm: De Nye Fans – Skab passion og loyalitet med sociale medier

Anm: De Nye Fans – Skab passion og loyalitet med sociale medier

Bogen De Nye Fans er skrevet af Martin Ibsen, der arbejder inden for digital forretningsudvikling, onlinekoncepter og iværksætteri, Rasmus Ardahl, der arbejder med digital kommunikation og forretningsudvikling i musikbranchen og Toke Riis Ebbesen, der arbejder inden for digital strategi, digitale bøger, designkommunikation og projektledelse.

De Nye Fans handler om strategier for online tilstedeværelse og brug af sociale medier til at sælge et produkt – i denne bog er det særligt med fokus på musikbranchen.

Målgruppen for bogen er, ifølge forfatterne selv, alle i musikbranchen dvs. musikere/artister, spillesteder, kulturhuse, festivaler, pladeselskaber m.m.

Indholdet i korte træk:
Bogen indledes med en gennemgang af det digitale mediebillede og går dernæst videre med emner som ”fanpyramiden”, onlinetilstedeværelse og kommunikationsstrategi. Der afsluttes med en case om Roskilde Festival.

Forlag: Ivrig
ISBN nummer: 978-87-92812-33-9
Titel: De Nye Fans – Skab passion og loyalitet med sociale medier
Pris: kr. 179, – og 99,- som E-bog.

Hjemmesideadresse: www.nyefans.dk  (med mulighed for at modtage et gratis kapitel)

Hvem skriver denne anmeldelse:
Dorthe Klyvø er selvstændig tekstforfatter og oversætter, men driver derudover også webshoppen www.plus-kids.dk, som har eksisteret siden foråret 2008. Hun har både i sit arbejde som kommunikatør og som webshopejer arbejdet med online kommunikation og brug af sociale medier i sin markedsføring.

Anmeldelse:
Da jeg læste de første sider, blev jeg småirriteret over det lidt akademiske sprog og tænkte, at bogen næsten fremstod som en bearbejdet universitetsopgave. Men som tiden – og siderne – skred frem, sejrede indholdet over formen! Der kommer nemlig meget godt indhold her, hvis man er ny i arbejdet med sociale medier. Jeg fik ikke nogle deciderede aha-oplevelser selv, men bogen understreger og illustrerer nogle rigtigt gode pointer omkring brugen af sociale medier. For eksempel det i mine øjne ret afgørende faktum, at det handler om at skabe værdi for sine fans/likes/followers og ikke om direkte salg, hvis man vil have succes med sin indsats online. Med andre ord er forfatterne gode til at skabe en grundlæggende forståelse for brugen af sociale medier.

Derudover præsenterer bogen værktøjet ”fanpyramiden”, som vil kunne være meget brugbart, når man skal arbejde med at lære sine fans (eller kunder) at kende og derved fokusere sin kommunikation rigtigt. Samme gælder for kapitlet om kommunikationsstrategi, der i kortfattede og konkrete trin gennemgår, hvordan man kan gribe dette an, og samtidig giver gode eksempler fra den virkelige verden.

Der er afsat plads efter kapitlerne til selv at arbejde med tingene og evt. reflektere over mulige igangværende projekter. Dermed kan bogen fungere som et konkret arbejdsredskab – og det er nok det, der menes, når der på bagsiden står, at bogen giver konkrete redskaber til at bruge de nye medier. Det er nemlig sandt – på et vist niveau – men man skal ikke forvente en helt konkret gennemgang af en række redskaber/værktøjer. Det er stadig læseren, der selv skal sætte sig ind i brugen af de forskellige sociale medier og platforme, så dette er ikke en håndbog i at bruge Facebook, YouTube, Google Analytics m.m. Den viden skal hentes andetsteds. Men til gengæld får man en fin indføring i, hvordan der kan lægges en strategi og arbejdes med tingene på et mere overordnet niveau.

Som sprognørd og lidt af en sprogpolitimand bliver jeg træt af, at man i denne bog – som i så mange andre – ikke har set vigtigheden af en god omgang korrekturlæsning. Det er ikke afgørende for det indholdsmæssige, men blot et irritationsmoment for en som mig, at kommateringen virker ret tilfældighed. Samt at sproget, som nævnt ovenfor, virker ret akademisk. I mine øjne kunne sproget med fordel være bearbejdet og gjort mere tilgængeligt med kortere sætninger etc.

Selvom bogen er målrettet musikbranchen, vil den være anvendelig for alle, der ønsker at arbejde målrettet og strategisk med sociale medier med henblik på at skabe større kendskab til deres produkt – og dermed mere salg.