Hvad Mikronet05 bl.a. førte til for mig – praktisk eks. på konkollegaskab

KonkollegerPaaMikronettraef05
Et af de resultater, jeg personligt fik ud af Mikronettræffet for et år siden, var kontakt til en masse potentielle konkolleger.
En af dem var/er Birgitte Sally, som har Sally Kommunikation.
Ikke fordi vi talte særlig meget sammen på træffet, men dét at vi var med det samme sted, delte samme oplevelse, gjorde at jeg faldt i snak med hende et par måneder senere i faglig sammenhæng ved et arrangement i et andet netværk, netværket Ildsjæle, og pludselig kom der flere anledninger til at dele information og viden.
Og en dag holdt vi et møde om, hvad vi kunne udvikle sammen, også fordi nogle omstændigheder om en kunde, vi begge havde, udviklede sig positivt.

Nu skal vi ud at løse vores første opgave sammen, og jeg synes det var relevant at nævne her i dette forum, hvor jeg tror, rigtig mange andre partnerskaber har haft grobund.

I Mikronetarbejdsgruppen er vi ved at finde ud af, hvordan vi kortlægger de frugtbare kontakter, der blev skabt på Mikronetkonferencen, og vi håber at kunne belyse det med et par cases på Mikronettræffet i november.
KOM GERNE MED DIT EGET EKSEMPLER HER.

Her vil jeg bare slutte af med at linke til en af de mere spændende artikler, som Birgitte har lagt ud på sin hjemmeside om smalltalkens fortræffeligheder – særligt kan jeg lide hendes illustration over, hvordan man kommer længere og længere ind i en samtale.