Hvad vil du de næste fem år?

Hvad vil du med Mikronet?
Hvor har det fungeret godt og hjulpet dig?
Hvor vil du gerne have det til at fungere bedre?

Hvad vil du selv investere af tid og eller penge?
Hvad er dine alternativer?

Hvad er den unikke fordel for dig ved Mikronet, dét, du ikke kan få andre steder?

Disse spørgsmål vil vi gerne have dig til at tænke over, for dem kommer vi til at diskutere lørdag den 25. september om eftermiddagen, når Mikronets fremtid er på dagsordenen.

Vi snød dem alle
Netværket, som er gratis og frivilligt, tæller lidt over 500 tilmeldte. Der er det dobbelte af læsere af det (sjældne) nyhedsbrev, og der er en stadig strøm af læsere til bloggen, dog afhængig af, hvor megen aktivitet, den afspejler, og hvad der skrives.

Men hvad skal fremtiden være – hvor skal Mikronet fylde et hul, hvilket behov har mikrovirksomheder og selvstændige, og hvem vil være med til at drive netværket videre?

Netværket har eksisteret i fem år og har fået en betydelig synlighed, ligesom netværket har været stærkt medvirkende til, at især vidensvirksomheder med under ti ansatte er blevet synlig som potentiale.
Vi blev spået at være døde efter et år, men der er foreløbig gået 5!

Hvor bevæger vi os hen?
Et netværk er ikke stærkere end ens deltagere gøre det, så hvad vil DU ?

Prøv at tænke de øverste spørgsmål igennem.
Begynd gerne diskussionen her på bloggen.

Du må endog meget gerne ytre dig, selv om du ikke skulle komme på træffet. 

I næste indlæg vil komme en oversigt over, hvilke praktiske opgaver der er, så du kan få en fornemmelse af, hvilken investering du vil kunne bidrage med for at styrke Mikronet.