ANM: “Bogen om moms” af Anette Sand

Her på Mikronet modtager vi ofte bøger til anmeldelse. Bøgerne sendes til deltagere i netværket, der viser særlig interesse for at anmelde den pågældende bog.
Nedenfor kommer anmeldelsen af “Bogen om moms” af Anette Sand, Inloco
Anmeldelsen er skrevet af Bente Mogensen og Ann Dorte Gregersen, Alt Bogført.nu 

“Bogen om moms” handler om de principper, der ligger til grund for momsberegning og momsafregning. Både så man får betalt den moms, der skal betales og således at man får de momsfradrag, man er berettiget til.

Målgruppen er begyndere og iværksættere, der har ingen eller en lille erfaring omkring moms i forvejen. 

Bogen er skrevet af Anette Sand. Anette Sand har gennem Inloco Regnskab og Regnskabsskolen undervist over 1000 iværksættere i emner inden for bogføring, regnskab, løn og virksomhedsudvikling. Anette Sand modtog i 2008 Ivækstprisen som ”Årets fødselshjælper”.

Bogen er overordnet inddelt i en beskrivelse af momssystemet, håndtering af dansk / indenlandsk moms, håndtering af købs- og salgsmoms ved handel og ydelser i EU og udenfor EU og endelig gode råd ved fejl m.v. De overordnede ”afsnit” er beskrevet i flere mindre kapitler lige fra indtægter og udgifter uden moms, kørsel, personaleudgifter til blandede momsede og ikke momsede aktiviteter, kunstnermoms, brugtmoms m.fl. 

Sproget og opstillingen i Bogen om moms gør et ellers tungt område både læsevenligt og letforståeligt. Der er anvendt et godt og præcist sprog uden unødig brug af fagudtryk.

Bogen er i indholdsfortegnelsen opdelt meget detaljeret og præcist, der gør det nemt og overskueligt at finde svar på konkrete spørgsmål. Ved gennemlæsning af få sider får man et godt indblik i de enkelte emner.

Bogen kan gennemlæses fra start til slut på få timer og giver læseren en rigtig god fornemmelse af hele momsområdet, der ellers kan være et tungt og vanskeligt tilgængeligt emne.

Læseren bliver meget præcist præsenteret for stort set alle områder med en god beskrivelse af reglerne på de specifikke områder, eksempler på beregninger og også bemærkninger om, hvorledes reglerne anvendes i praksis.

Bogen om moms giver en god basisviden til at forstå momsregnskabet, uanset om man selv ønsker at stå for sit bogholderi eller man overlader det til andre. I visse tilfælde vil det dog fortsat være på sin plads at søge rådgivning hos en revisor – men det er altid godt også selv at forstå, hvad der sker.

Konklusion: Har du ikke den store erfaring med eller viden om moms vil bogen givet være en god investering, uanset om du er på vej til at starte egen virksomhed, er nystartet eller allerede har godt gang i egen virksomhed.

Denne anmeldelse er skrevet af Ann Dorte Gregersen og Bente Mogensen, der er indehavere af hver deres mikrovirksomhed, der tilbyder bogførings- og regnskabsassistance til mindre virksomheder. Ann Dorte Gregersen og Bente Mogensen har valgt at drive deres virksomheder fra fælles lokaler i Stubbekøbing og med fælles brand Alt Bogført, se mere på www.altbogfort.dk

Bogen om moms er udgivet af Regnskabsskolen.
ISBN-nummer – den trykte udgave: 978-87-91875-03-8   /   e-bogen: 978-87-91875-07-6
Pris: kr. 195,00 incl. for den trykte udgave   /   kr. 165,00 for e-udgaven
Hjemmesideadresse: www.regnskabsskolen.dk