Mikrovirksomheder og “det hele liv”

I et andet netværk, som jeg er medlem af, nemlig Morgendagens Heltinder, kom en mail fra en ejer af en mikrovirksomhed på Langeland hvor hun refererer en undersøgelse fra Erhvervsfremmestyrelsen (jeg jeg kopierer uddraget ind længere nede i denne posting).

Mikrovirksomheder er også interessante, når man fx. som jeg bor på en ø. Videnvirksomheder kan handle med kunder via internettet; eller det kan dreje som om opgaver, som man rejser langt til for at løse – så vil der være lang transport til opgaven uanset hvor man bor.

Fra Landssammenslutningen af Økosamfund ved jeg at man arbejder med denne problematik – hvordan kan man generere indtægtskilder, til de mennesker, der bor i økosamfundende ? De mennesker der vælger denne livsform ønsker netop at realisere “det hele liv” som en bærende værdi – og i den sammenhæng kan udvikling af mikrovirksomheder være en del af løsningen.

Jeg ønsker alle en god sommer og vender tilbage til august
Anne Moloney
Kroppens Sprog
Erhvervsfremmestyrelsen skriver/skrev:

Kvinder er motiveret af muligheden for bedre at kunne kombinere familie- og arbejdsliv. Blandt iværksætterkvinder med små børn er der 90 pct., der er motiveret af bedre at kunne kombinere familie- og arbejdsliv. Blandt iværksættermænd med små børn er der 65 pct., der har samme motivation. Andre iværksætterkvinder, der har lidt ældre børn, starter egen virksomhed, bl.a. fordi børnene nu er så store, at de kan tage springet.

Der er også flere tal, der viser forskellene på kvinders og mænds prioritering af vækst. Inden for forretningsservice ønsker fx 69 pct. iværksætterkvinder at fortsætte deres virksomhed uændret. Det samme ønsker kun 52 pct. af iværksættermændene. Omvendt ønsker flere mænd at udvide deres virksomhed – nemlig 37 pct., mod 23 pct. af kvinderne.

Iværksætterkvinders prioritering af familie i forhold til virksomhedens vækst og indtjening har ikke indflydelse på overlevelsesraten for virksomheder ejet af kvinder.