Når netværk virker, er det fordi…..

To af de allermest centrale slides fra Mikromekka-konferencen blev leveret af Kresten Olesen, der er fra REG LAB. Det er Danmarks førende netværk og tænketmikromekka afslutningskonference (1)ank for regional erhvervs- og innovationsfremme.
De to slides opsummerer hele problemstillingen i forhold til, hvordan man kan få frivillige netværk til at fungere, og hvordan en kommune kan understøtte det, som andre har bygget op uden at ødelægge det. De bør bakke op om netværket og styrke det til fordel for såvel deltagere som kommune.

De to slides er her:

Hvad virker i klynger/netværk?

 • Klynger/netværk skal være erhvervsdrevne, vokse nedefra. Vi kan understøtte, accelerere, afhjælpe ’systemfejl’. Men klyngen skal være der allerede. Kend dine virksomheder.
 • Al erfaring siger at et klyngeinitiativ skal optræde og opfattes som neutral. Og det er vigtigt, at den er ikke er en del af en brancheorganisation, universitet eller lignende.
 • Langsigtet offentlig commitment hjælper.
 • En dedikeret netværksleder, som kan bygge broer er vigtig.
 • Virksomheder har ikke kommunegrænser.
 • Tålmodighed! Klyngeudvikling er ikke et quick fix. Begynd med de nemme sejre. Kommuniker, skab momentum, hype!
Hvad skal kommunen gøre?
 1. Understøt erhvervsudviklingen
 2. I skal være brobyggere
 3. Kend jeres virksomheder
 4. Åbenhed – hvordan kan i hjælpe
 5. Understøt ildsjæle
 6. Vær markedsføringsagenter

Som talt ud af Mikronets mund!
Vi glæder os til at samarbejde med såvel kommunerne som med erhvervsorganisationerne i Guldborgsund , Vordingborg og Lolland Kommuner i 2014!

Hele Kresten Olesens præsentation kan du finde her, hvor de øvrige oplæg fra konferencen også ligger.