Salgsnetværk

Nu harjeg taget et nyt og – for mig lidt stort skridt – jeg er ved at komme ind et salgsorienteret netværk. Det hedder Business Network International. Se deres hjemmeside www.bni.as

Via en samarbejdspartner stiftede jeg for 3 uger siden bekendtskab med det. Jeg var med til et kick-off møde, hvor der blev givet en række smagsprøver på indholdet. Det er et grundigt gennemprøvet koncept, der kører efter en helt fastlagt linie. Det fordrer, at jeg deltager i et ugentligt møde, der ligger fra 7 til 8.30, kan aflevere kontakter til de andre mødedeltagere, kan invitere gæster med og er villig til at indgå i gruppens ledelse. Der er brancheekslusivitet.

Det store skridt for mig bestod i at få truffet beslutning om deltagelse. På den ene side, så er det dyrt (i kontingent, tid, kørsel, forplejning), typisk for virksomheder, der har fuldtidssalgsfolk, og jeg var i tvivl om, hvorvidt jeg kunne byde ind med nok. En del af min tid går jo til produktion, og jeg bor lidt uden for geografien. På den anden side, så er det træningslokale for salgsindsatsen, øger min viden og kompetence inden for netværkstænkning og skaffer mig kontakter.

Som en del af min informationsindsamling for beslutningen, lavede jeg en forespørgsel til Mikronet på Groupcare. Her fik jeg to tilbagemeldinger. Dels en løftet finger om, at netværksgruppen (i både første og andet led) skal macthe den kundegruppe, jeg ønsker at henvende mig til, men at deltagelse i netværket træner salgskompetencen. Dels en norsk erfaring om deltagelse i netværket var tidskrævende og udbyttet ikke stod mål med indsatsen.

På de to møder jeg har været med til, har jeg dog allerede skaffet mig emner til kontakter, så jeg synes bestemt, at jeg kan se potentialet. Med hensyn til tidsforbruget, så tror jeg, at jeg kan komme til mere salg på kortere tid ved at være med i netværket, end ved selv at skulle banke alting op fra bunden.

Set i bakspejlet har dette været endnu et af de forløb, hvor jeg synes jeg har brugt lang tid til at træffe en beslutning. Pro-erne og contra-erne har været vanskelige at afveje. Så jeg spurgte min mavefornemmelse OG min forretningsplan. Det gav svaret.