Fokus på mikrovirksomheder og vækst i yderområder

martin Nilsson, vordingborg kómmune, fortalte om projektet Mikrovirksomheder og vækst i ydeområderne Martin Nilsson, udviklingschef Vordingborg Kommune, var til stede ved træffet, og introducerede Projekt ”Mikrovirksomheder og vækst i yderområder, som begynder at tage form for alvor i efteråret 2012.  Projektet har været længe undervejs, og Mikronet  har også deltaget undervejs på sidelinien  med ønsker til, hvordan et sådant projektet kunne se ud. De deltagende kommuner er Guldborgsund og Vordingborg.

Nu er det så en realitet, og Martin Nilsson fortalte i korte træk om projektet følgende:

Formål med projektet
At styrke mikrovirksomhedsnetværk i Vordingborg og Guldborgsund kommuner og etablere samarbejde mellem kommuner og erhvervsråd og netværk om perspektiver i for alvor at satse på udviklingen af “det lille erhverv” som vækststrategi.

Baggrund for projektet:

Vi ønsker:

At kunne bruge mikrovirksomhederne offensivt i forbindelse med kommunale bosætnings-, erhvervs- og vækststrategier.

At støtte op om det udmærkede arbejde, som allerede bliver gjort i netværkene.

At samle trådene og skabe overblik over de netværkstilbud og aktiviteter, som findes – og at bidrage til højnet aktivitetsniveau og kvalitet i eksisterende netværk.

At udforske muligheder i at arbejde strategisk med mikrovirksomhederne – synlighed og potentiale som løftestang for en lokal erhvervsudvikling.

Aktiviteter

-Status og overblik over mikroerhverv og mikrovirksomhedsnetværk i Vordingborg og Guldborgsund kommuner

-Direkte støtte til afholdelse af virksomhedsrettede netværksaktiviteter

-Afholdelse af strategiske konferencer/møder, som adresserer mikrovirksomhedernes behov, udbredelse og potentialer, samt perspektiver i en strategisk satsning på mikroerhvervet som løftestang for erhvervsudvikling i yderområder

-Finde en naturlig og effektiv rollefordeling mellem kommuner, erhvervsråd og -organisationer og mikrovirksomhedsnetværk

Martin Nilsson opfordrede alle til at gå i tænkeboks om ønsker til aktiviteter, der kan rummes inden for ovennævnte.  Der er omkring 400.000 afsat til aktiviteter, som skal udspringe af mikrovirksomheer og selvstændiges ideer.