Mange gode ideer til aktiviteter i LF-netværkene

Træf for netværksansvarligeUnder træffet for arrangementet for netværksansvarlige  på Lolland og Falster opstod der en masse gode ideer til, hvad vi kunne tænke os at lave. her er et udpluk af dem

• Vi ønsker en kortlægning af, hvilke netværk der findes, og en offentlig synliggørelse af disse, så vi bliver nemmere at finde, og så folk kan finde os

• Fælles (bus)tur til Lübeck Cloudsters – vi vil gerne inspireres og knytte bånd over Femern Bælt

• Vi skal ikke definere os som udkant, men snarere som centrum. Vi skal finde en formulering, der beskriver udstrækningen af det område, vi gerne vil synliggøre som attraktivt, og som vi føler os som del af. Den kan godt indeholde den tyske del, idet der findes et lignende liv af mikrovirksomheder, fødevareproducenter, turistdestinationer på den anden side. Samtidig skal vi forstå implicit i det store billede, at det meget nære er det, der holder den lokale aktivitet i gang. Altså det store vue, i respekt for det nære.

• Mikronet tilbyder andre netværk på LF/Sydsjælland at åbne sin blog, så inviterede netværk kan skrive på bloggen . Det medfører, at vi skaber en mulighed for, at flere kan få øje på arrangementer mv, og at Mikronet påtager sig at agere en form for paraplyplatform, som folk kender allerede. Hensigten er at bygge videre på noget eksisterende frem for at starte mere nyt.

• Vi kan linke til hinanden fra hver vores hjemmesider for at gøre opmærksom på, at der findes andre netværk, som måske tilfredsstiller andre behov, end vi selv gør.

• Vi kunne arrangere en organiseret besøgstur til hinanden

• Ved særlige erhvervspolitiske begivenheder eller når vi selv mener, der er behov, kan vi ved at samles for eksempel komme med fælles udtalelser og stå som en stærkere blok. Det kunne medføre, at man blev hørt og taget mere alvorligt.

• Vi kunne arbejde for en fælles synliggørelse for tilflyttere blandt andet ved ovennævnte tiltag, men også på anden måde.

• Vi savner generelt en synliggørende paraplyfunktion, som kan vise, hvad der eksisterer og samle inputtet i respekt for, at alle netværkene ønsker at “være sig selv” og at have hver deres særlige kendetegn.

• Vi skal prøve at definere det præcise interessefællesskab, som vi har fagligt for at kunne fastslå et fælles mål at gå efter

• Vi er “for mange” små netværk, der ofte bejler til de samme aktive mennesker. Vi skulle samle energien, ikke parat til at revitalisere et døende netværk, heller ikke at tage imod endnu noget  nyt udefra, men hellere tage noget af det, der fungerer og gøre det større.

• Vi skal huske netværks udvikling og levetid. Noget skal dø, når det har haft sin tid, men hellere tage fat i netværk, der kommer nede fra og bygge videre på det, end starte noget  nyt oppefra, igenigen.

• Vi ønsker synliggørelse af alle de muligheder, der er på LF og Sydsjælland.

• Godt at se similar ideas and projects , why not use this Mecklenborg Vorpommern example to shape such an network (Sønderjylland og M-V har et langt traditionsrigt og stærkt samarbejde)

• Forskelligheder i netværk er vigtige. Akademikernetværket trækker ikke nødvendigvis selvstændige, men er vigtigt at have i rendyrket form for at fange netop akademikere. Medemmerne vil formentlig gerne være med i noget, der er større.

• Vi kan bruge fx BusinessLF til at synliggøre, også via Embassy i København

• Vi skal samle kræfterne, vi kan gøre det bedre, hvis vi samarbejder på tværs af netværk.

• Man kunne lave et fælles arrangement, hvor man havde en god indlægsholder, hvor hver netværk/organisation havde muligheden for at fortælle, hvad man gerne ville have og hvem man var- et kendskab til hinanden vil medføre, at de forskellige netværk ville arbejde sammen. Relationen mellem os skabes.

• Nytårskur, måske med kændis, kunne “gen”indføres. Hvor man mødte hinanden, og nye kunne føle sig velkomne. I samarbejde med BusinessLF og Vordingborg Erhvervsudvikling/råd

• Det er vigtigt at huske at redefinere sit netværk, alt imens det udvikler sig, for ikke at fortsætte uden at se, at netværket/formålet/medlemskredsen/interessen har ændret sig.

• Interessant at køre efter “Lad falde hvad ikke kan stå”-princippet, frem for at forsøge at få noget til at leve, som ikke tilstrækkeligt mange føler, de får så meget ud af, at de vil bidrage.

• I sidste ende duer netværk, foreninger og grupper ikke, hvis folk ikke bidrager og føler medansvar

• United we stand, devided we fall

• Godt at være samlet også på tværs af kommunegrænserne

• Vigtigt at man kender det fælles mål, for hvis ikke, så falder netværket sammen

• De, der er med, skal føle, de er en del af det.

• Alle de, der er med skal, have en grund til at være med.

• Vær stolte over at bo her. Fortæl de gode historier selv.  Det er nemlig ikke de andre udefra, der nødvendigvis altid fortæller negativt. Det er lige så tit os selv. Ændre sin attitude.

• Erhvervsnetværk kan ikke fungere ud over en radius af 30 kilometer, men gerne under en fælles paraply

• Lav arbejde for det, man kan være enige om, og ikke det, man kan være uenige om.

• Lad os samle vores fælles kræfter.