Nyttigt træf for netværk på LF/Sydsjælland – og Lübeck!

Træf for netværksansvarlige arrangret af MikronetTræffet for netværksansvarlige for forskellige netværk på Lolland, Falster og Sydsjælland fandt sted i Kulturforsyningen i Nykøbing Falster den 30. maj 2012 og bød på såvel diskussioner, som nye input til, hvordan man kunne samle kræfterne, de mange netværk imellem, som eksisterer, og som ofte ikke kender hinanden og hinandens mål.

Kendetegnende for stemningen var, at alle så det som et stort gode at lære hinanden bedre at kende, og at der frem over gerne må være flere fælles tiltag.

Under træffet blev følgende pointer også berørt:

– Det er ofte de samme, der trækker læssene

– Folk har store forventninger til at FÅ, når de indtræder i netværk

– Mange deltagere yder ikke og forstår ikke, at netværkene kun fungerer, hvis alle yder

– Netværk, der er startet med eksterne midler, dør tit ud, når pengekassen er tom

– Hvis man vil bygge videre, når pengekassen er tom, er en måde at køre efter “lad falde hvad ikke kan stå” princippet – altså intet sættes i gang, med mindre der er nogen, der gør det, og disse ikke er Tordenskjolds Soldater. At det betyder, at der ind imellem intet sker, må være konsekvensen.

– Vi kan være bange for, at et oppefra initieret projekt efterlader os hængende i luften, når projektpengene er slut. Vi fordrer, at der ved afslutning af projekt indarbejdes en plan for en realistisk fortsættelse af initiativet.

– Netværk kan være uhyre sårbare over for frafald af ildsjæle

– Tendensen i aktiviteter i dag er, at mennesker engageres ad hoc, er aktiv i en periode måske omkring et projekt, for derefter at sige stop. Ikke fordi de ikke vil være aktive, men fordi de hellere vil være aktive i perioder, ved særlige projekter. Det er både godt og skidt for netværk – det giver boost i aktivitet, men vanskeligheder for den almindelige drift, som er nødvendig for at en organisation/et netværk/ en forening kan være klar til næste aktivitet.

– En anden tendens, som Cloudsters repræsenterede, er, at mennesker gerne vil engagere sig også på altruistisk vis, når man er del af et større formål – Cloudsters er meget langt med at samle mennesker, der ser en ide i at bruge deres erhvervsaktivitet som styrke for lokalsamfundet, samtidig med, at de får noget ud af det selv.

– Vi er forbløffende uvidende om, hvad der foregår lidt væk fra os af lignende aktiviteter – det skyldes både, at vi er for dårlige til at fortælle om dem, og ikke nødvendigvis prioriterer synligheden, og at vi har tendens til at se, om noget eksisterer inden for vores eget synsfelt, og hvis det ikke gør, så starter vi bare noget selv, selv om det viser sig, at der var noget tilsvarende 30 km væk. Det meget nære har således betydning på godt og ondt.

– Men sulten efter at vide, hvad der foregår i ens eget hood, er meget stor – stor lyst til at lære andre grupperinger at kende! Stor lyst til at se diversiteten.

– Kontingenter kan være både af det gode og det dårlige. Kontingenter kan sikre kontinuitet og drift, men kan også være svære at lægge for mange af for mange steder – deltagerne liver meget nøjeregnende med, hvad de får for kontingentet. Ikke mindst fordi man ved at deltage flere steder, virkelig vurderer, hvad man får ud af pengene og ikke tænker på, at drift koster penge.

– Kontingenter til netværk, der er landsdækkende, kan ind imellem virke afskrækkende, fordi man har fornemmelsen af at betale til en drift, man ikke kan se. Og fordi drift af en god hjemmeside ikke altid er synlig nok som værdi.

– Netværksansvarlige er ikke altid lige gode til at uddelegere, da det tager tid

– I mødet med det offentlige/projekter sker der ofte det, at det offentlige ikke forstår, at det frivillige arbejde med at gå til møder mv. tages fra ens virksomheds tid, og således udgør tabt arbejdstid.  Det vanskeliggør at finde frivillige fra netværkene, der vil deltage i projektarbejde.

– Netværksdeltagere har ikke noget imod at betale til arrangementer mv, når de kan se, der er et godt program. De skal ikke altid have alting gratis.