Træf for netværksansvarlige 30. maj 2012 i Nykøbing F

Træf for netværksansvarlige i frivillige erhvervsrettede netværk skal øge samarbejdet og gøre netværkene stærkere.

På Lolland, Falster og Sydsjælland findes en underskov af mindre netværk og frivillige grupper, samt spontant opståede erfagrupper, der alle arbejder for at skabe vækst, erfaringsudveksling og synlighed inden for hver deres felt. Netværket for selvstændige og mikrovirksomheder, Mikronet, holder nu et udviklingsseminar for at øge et eventuelt samarbejde netværkene imellem, særligt med henblik på at styrke landsdelens image som et område, hvor ”den lille virksomhed” og ”de nye landbrugere” har både en plads, en funktion, en relevans og en berettigelse.

Onsdag den 30. maj 2012 kl 16.30-21.00 inviteres de dagligt ansvarlige og koordinerende ledere af omkring 20 netværk af forskellig art til et udviklingsseminar på Kulturforsyningen i Nykøbing Falster.

Her vil der blive holdt oplæg om, hvordan netværk typisk opstår, lever og forandrer sig, om hvordan man kan drive netværk, og der kommer gæster fra Tyskland fra et netværk, der hedder Cloudsters, som bygger på både at mødes fysisk og at arbejde ”i skyen”, i clouden. Træffet vil åbne mulighed for, at netværkene kan arbejde sammen i respekt for det enkelte netværks særkende.

– At mødes med andre netværksansvarlige kan både medvirke til en udvikling af de enkelte netværk og til at skabe en synergi mellem beslægtede netværk. Netværkene og i særdeleshed deres koordinatorer har brug for at lære af hinanden, og hvordan de hver for sig driver netværk, hvad er lykkedes hos nogle, hvad er besværligt hos andre, udveksle erfaringer, der kan styrke netværkene og give en fællesskabsfølelse, uden at fratage de enkelte netværk suveræniteten, siger Bente Mogensen fra arrangørgruppen i Mikronet.

Mikronet, der selv har eksisteret siden 2005, og som har deltagere fra hele landet, har for nylig valgt at koncentrere kræfterne omkring det, der var det oprindelige geografiske udgangspunkt Lolland, Falster og Sydsjælland. Netværket har selv både haft op og nedture og tæller i dag omkring 500 deltagere, men langt fra alle er aktive. Mikronet ønsker med træffet at sætte fokus på gode arbejdsrutiner og ideer, der kan få netværk til at fungere bedre.

– Vi håber, træffet kan udmønte sig i konkrete handlinger. Ønsket er at styrke netværkene i respekt for, hvad de er. Nogle af netværkene har i perioder kunnet tilvejebringe midler til at ansætte en koordinator, som har taget det tunge slæb. Andre netværk er helt baseret på frivillighed. Det gør netværk meget sårbare overfor perioder uden tilskudsmidler og overfor travlhed blandt mennesker, som har egen virksomhed ved siden af rollen som koordinator, siger Bente Mogensen.

– Vi ønsker at gøde jorden for et samarbejde mellem netværk med henblik på at få netværkene indbyrdes til at benytte hinanden, evt. slå sig sammen, udvikle fælles projekter eller på anden måde drage nytte af den fælles viden. Vi bør gå sammen for at styrke landsdelens image som et område, hvor ”den lille virksomhed” og ”de nye landbrugere” har både en plads, en funktion, en relevans og en berettigelse.

Mikronet har inviteret cirka 20 netværk på Lolland, Falster og Sydsjælland. Skulle du mene, at dit netværk bør inviteres også, vil vi bede dig skrive en mail til info@mikronet.dk   med beskrivelse af netværket.