Boganm: Homo Conexus af Morten Bay


Homo Conexus
– netværksmennesket skrevet af Morten Bay, der pt. bor og arbejder som konsulent i USA med medie- og forbrugertrends. 

Bogen er udgivet på Gyldendal Business, ISBN: 9788702068788 er på 242 sider og koster 300 kr. 

 Homo Conexus – netværksmennesket
Bogen beskriver nye forbrugere, nye medarbejdere og nye venskaber i en verden under forandring. Med fokus på de der er 25 år og der under, og som er vokset op med mobiltelefoni og internettet som en naturlig del af deres hverdag. Hvad det betyder for deres tilgang til livet? 

Bogen er tilegnet alle der har brug for at vide hvad der driver de unge i deres arbejds- og private liv. Hvilke holdninger de har, hvilke krav de har, hvad der er vigtigt for dem. Og hvordan dette er forskelligt fra industrisamfundets tænkning.

 

Anmelder:

Lene Bornemann, stifter og ejer af ARTS in BUSINESS, der udvikler personlige og kreative talenter for kommunikation, ledelse og innovation hos ledere og medarbejdere.  

Homo Conexus – netværksmennesket
I bogen skriver Morten Bay den teknologiske og mediemæssige samtidshistorie – om hvordan tekst-tv, mobiltelefoner og internettet har udviklet sig over de sidste 20 år og blevet en integreret del af alles liv.

 

Hvad betyder det for de unges værdier, attituder og metoder, at de har haft denne teknologi til rådighed – altid? 
Det betyder at de er gode til at multitaske, at de er gode til at samarbejde, indgå i netværk, påtage sig ansvar, lære af erfaringer og inkludere andre – men de kræver at blive involveret, at al viden er til rådighed, at de bliver taget alvorligt og at virksomheden er flad og decentral.
Deres fokus er måske ikke så meget arbejdspladsen, som deres eget personlige projekt med at netværke og udvikle sig – at skabe sig muligheder.

De centrale budskaber i bogen
Morten Bay formår at tegne et rigtig godt billede af netværksmennesket. Deres behov for netværk, deres dedikation til netværket og dets udvikling og deres måde at løse opgaver og udvikle sig, gennem netværk.
Det er inspirerende at læse, at netværksmennesket har en veludviklet koncentrationsevne, evner at multitaske, har overblik, en rigtig god omstillingsevne og en kreativ selvstændighed. Alt i alt besidder potentialet til at arbejde meget effektivt. For mig er det store spørgsmål, hvordan får vi netop disse kompetencer foldet ud i virksomheder hvor den primære kultur er præget af industritænkningen?
Bogen er et input til at forstå – og en inspiration til at tage en dialog om dette på arbejdspladserne. 

Og det næste spørgsmål er så: er det et enten/eller – eller kan vi skabe et både –og?
Morten Bay koncentrere sig om at sikre forståelsen for Homo Conexus – resten er op til den enkelte virksomhed at tage stilling til. Han skriver dog om tre måder virksomhederne typisk reagerer på:
1. De forsigtige (dem der lægger begrænsninger på brugen af f.eks. facebook, instant messaging-klienter osv.)
2. De kompromissøgende – der træffer beslutninger løbende efterhånden som konflikterne opstår.
3. De proaktive, der arbejder som Homo Conexus’er, fordi det er dem, der arbejder der, eller det er dem ,der er deres kunder – eller fordi de tænker mod fremtiden.

Hvad betyder det i arbejdslivet?
I de sidste fem år har jeg arbejdet med mine kunder netop på at træne skiftet fra Industritænkning til Netværkstænkning mht. opgaveløsning, ledelse og kommunikation. Derfor var det meget interessant at læse, at de unge, qua deres opvækst, besidder evnen til at arbejde netop på den måde, som det er optimalt at arbejde for at løse opgaverne i fremtidens vidensvirksomheder.

Spørgsmålet er, hvad der skal til for at få Homo Conexus til at blomstre?
Her giver Morten Bay en række konkrete tips: Drop e-mailen som intern virksomhedskommunikation, tænk i flade organisationer, led uden magt, brug ressourcer på at sikre samlivet mellem de af medarbejderne der er i Industri paradigmet og de der er i netværks paradigmet. 

Andre spændende pointer
Morten Bay dækker en lang række aspekter af udviklingen i sin bog – det gør den spændende, men også ret uoverskuelig.
Han dækker ud over teknologiens udvikling også mediernes udvikling. Hvad gratis-princippet har betydet både indenfor software, nyhedsformidling og musik. Og hvad convenience (bekvemmelighed/lettilgængelighed/lethed) betyder for vores forbrugsvalg og distributionen af varer.

Er der håb forude?
Jeg vil her til sidst indrømme, at jeg er blevet vildt provokeret af Morten Bays bog. Det, at blive slået i hartkorn med alle andre – blot på grund af alder og social skoling passer mig dårligt. Det har dog mildnet mig meget, at Morten Bay i et interview med Børsen TV har udtalt, at folk over de 25 år kan tillære noget af den mentalitet Homo Conexus’erne har. Mon ikke det gælder for en stor del af os her i Mikronet?

Anbefaling
Der er rigtigt meget spændende og inspirerende tankestof i Morten Bay’s bog, og jeg kan på det varmeste anbefale den. F.eks. har den allerede været til inspiration for det Advisory Board om undervisningen, jeg er en del af i Niels Brock’s Innovationsuddannelse og Iværksætterhus. Hvordan skal undervisningen tilrettelægges, så Homo Conexus’er får mest muligt ud af det?
Og helt i tråd med bogens indhold, er forfatterens litteraturliste en oversigt over en lang række links og stort set ingen bøger.
Læs mere her – og følg en række links til anmeldelser, radio og tv interviews.