Der er spot på os

Følgende projekt søger frivillige til en undersøgelse. Tag venligst direkte kontakt til kontaktpersonerne nederst på siden. 

Invitation:

Har du lyst til at deltage i et forskningsprojekt om tilflytning?

Der bliver talt meget om tilflytning fra hovedstadsområdet, men hvad betyder det egentlig for området man flytter til, og hvilke muligheder er der for at starte virksomhed eller finde arbejde.

Vi er en gruppe af forskere fra Københavns Universitet, der arbejder med, hvad tilflytning og bosætning betyder for den økonomiske og sociale udvikling i tilflytterområderne specielt med fokus på landsbyer og landområder.
Derfor vil vi gerne snakke med tilflyttere, der har startet en virksomhed for at høre om jeres erfaringer;
– de problemer og muligheder I er stødt på,
– hvor meget I bruger lokalområdet,
– hvor I finder kunder og sparringspartnere henne og
– hvordan jeres familie er faldet til.

Interviewet tager cirka 1 time. Vi vil efterfølgende sammenligne og analysere resultaterne og dette sker anonymt.
Altså vil ingen blive nævnt ved navn i rapporter eller artikler.
Vi vil så komme med forslag til, hvad f.eks. lokalområdet kan gøre for at gøre livet lettere for tilflyttere og virksomhedsstartere samt deltage i debatten om regionaludvikling.

Resultaterne vil også bruges i vores internationale netværk af forskere rundt omkring i Europa, der arbejder med de samme spørgsmål.

Vi vil også meget gerne dele resultater og erfaringer med jeres netværk gennem hele processen.

Mvh

Lise Herslund

Center for Skov, Landskab og Planlægning

Københavns Universitet

Lihe@life.kvl.dk