Om snue og sygefravær

Her sidder jeg og er ikke særlig lækker med en snue, der er så påfaldende, at jeg har måttet melde afbud til andendagen på et todageskursus, jeg ellers har både betalt og glædet mig til. Jeg nåede at få førstedagen med (et kursus i kommunikationsstrategi), men man kan ikke sidde og være så snottet sammen med andre, så jeg er blevet hjemme.
Hvad gør man med sygedage som selvstændig ? Ja her er der bare ikke noget at gøre – jeg kan ikke få kursuspengene retur, og jeg kan kun melde mig syg – hos mig selv.
Jeg regner også med at være på benene igen snarest, og er i virkeligheden glad for, at jeg ikke skulle have været ude at holde foredrag.
Ved lang tids sygdom er jeg forsikret gennem Arbejdsddirektoratet, hvor jeg har tegnet mig for sygedagpenge efter tredie sygedag.
Jeg har aldrig rigtig brugt det, dels fordi jeg gudskelov 7-9-13 ikke har været syg så længe, dels fordi der jo ikke er andre at sende end mig – ud på de job jeg har – det er jo en af vanskelighederne ved at have et nichemarked.

Nå, men foreløbig gik det ikke ud over et job, men ud over min egen kundskabsforøgelse, og dét er jo også ærgerligt.

Her er lidt om Arbejdsdirektoratets sygeforsikring for selvstændige erhvervsdrivende
Personer med indtægt ved selvstændig erhvervsvirksomhed kan med en forsikring sikre sig retten til sygedagpenge i de første 2 uger af en sygefraværsperiode.

Man kan sikre sig sygedagpenge fra 1. eller fra 3. fraværsdag. Forsikringen kan tegnes til fuld sats eller til 2/3 af fuld sats.

Læs mere her.