Succeskriterier

For snart lang tid siden deltog jeg i en interviewundersøgelse om mikrovirksomheders succeskriterier. Det var Per Darmer, der lavede undersøgelsen. Det betød for mig at jeg fik hamret fast for mig selv, hvad mit eget kriterium for succes er. Det er en skøn ting at huske sig selv på ind imellem, skulle jeg hilse og sige.

Hvad undersøgelsen ellers byder på, det får vi at vide torsdag den 11. december, læs. mere nedenfor. Kommer du? Så ses vi.

Anne Moloney
Kroppens Sprog

Seminaret finder sted torsdag d. 11. december 2008 kl. 13:00 til 16:00
på Nykøbing F Teater, Østergade 2, Nykøbing F

På seminaret vil Per Darmer fra CBS, Søren Voxted fra CBS og Louise Posborg fra CELF i dialogworkshops fremlægge resultaterne af arbejdet i Forankringsprojektet.

Seminaret afsluttes med en forfriskning.

Nedenfor kan du læse mere om de forskellige elementer og om tilmelding til seminaret.

Succes i det små
– bør der ikke ses stort på
Per Darmer
Når mikro virksomheder har succes, hvad indebærer det så, og hvad ligger der bag?
Projektet har undersøgt og præsenterer, hvordan mikro virksomheder opfatter succes, og hvad det indebærer at se succes som en dynamisk størrelse.
Dette leder frem, hvad mikro virksomheder gør for at skabe og bibeholde succes, samt hvad andre både eksisterende og potentielle mikro virksomheder kan lære af dette. Lærestykket er ikke at plagiere de succesfulde mikro virksomheder men at lade sig inspirere af dem.

Gazellens billedbog.
Søren Voxted
Undersøgelsen har i udgangspunktet stillet spørgsmålet; hvorfor er der fortsat små og mellemstore fremstillingsvirksomheder i regionen? Undersøgelsen afdækker otte fremstillingsvirksomheder, der opererer på et marked, hvor produktion lige så hensigtsmæssig kunne placeres i lande med lavere lønniveau end det danske.

På workshoppen fremdrages der nogle generelle og foreløbige tendenser og resultater, der kan have interesse for regionale udviklingsinitiativer og erhvervsfremme. Det skal understreges, at det er foreløbige resultater, idet undersøgelsen er endnu ikke tilendebragt, ligesom de deltagne virksomheder ikke har haft lejlighed til at se de cases hvor de indgår.

Vækstakademi
Louise Posborg
Undersøgelsen har taget udgangspunkt i hvad der virker i danske udviklingsparker og hvilke tiltag der bør tages på Lolland Falster for at etablere et Iværksætterhus.
Der tages afsæt i hvilke services, netværk og samarbejdspartnere der skal inddrages for at sikre et kommende hus succes.
Udviklingsparker eller Iværksætterhuse bidrager til større succes blandt nyetablerede virksomheder specielt i udkantsområder, derfor er det vigtigt at vi lærer af de bedste og tilfører vores personlige præg.
På workshoppen vil der fremlægges specifikke anbefalinger til et lokalt Iværksætterhus.

Studentervæksthus
Louise Posborg
IDEA House Nykøbing Falster har været kørende de sidste 1½ år, på workshoppen vil blive fremlagt hvorfor vi har valgt at melde os ind i en større familie af studentervæksthuse og synergien heraf.
Der vil blive highlightet hvilke tiltag der har fungeret i et udkantsområde med få studerende og hvad vi vil arbejde frem imod de kommende år.
De værktøjer der er blevet udarbejdet i dette regi vil blive kort gennemgået, bl.a. Tool Box, IDEA VIQ, IDEA Bridge, IDEA Island og Tool Training forløb.

Tilmelding til seminaret skal finde sted senest Tirsdag d.9 December, og kan foregå, enten pr. E-mail til (lukas_hh@hotmail.com) eller tlf. +45 22152529.

På vegne af IDEA Sjælland

Med venlig hilsen

Lukas R Frederiksen, Julia Paulerberg og Michael Hornborgen (Bachelor of Leisure Management 2)