Success!! Mikrovirksomheders succeskriterier

“Succes i det små – skal der ikke ses stort på” – sådan indledte Per Darmer sit oplæg om de konklusioner han er nået frem til på baggrund af 18 dybdeinterview med mikrovirksomheder om, hvordan mikrovirksomhederne selv formulerer deres succeskriterier.
Teoribidraget går – kort fortalt – ud på, at hvis man har en antagelse om, at succes er lig med økonomisk vækst, når det gælder mikrovirksomhedernes egen oplevelse af succes, så har man et forsimplet udgangspunkt.
Mikrovirksomhedernes succes handler naturligvis om at der er penge til at betale de nødvendige regninger, men når det er sagt, så handler det om meget andet end penge:
* Frihed; man kan selv bestemme hvad, hvornår og med hvem og hvordan
* Work / life balance; succes hænger sammen med at livet hænger sammen, hvilket det gør på forskellige måder i forskellige livsafsnit
* Netværk; at være en del af et netværk giver stor tilfredshed
* Kvalitet (faglighed og kundetilfredshed); at man kan vægte kvalitet højt og opleve kundernes tilfredshed med at man ikke har indget kompromisser
* Opnåelse af egne mål; at man selv kan bestemme, at man selv vurderer.
Mikrovirksomhederne har ofte ikke de store markedsføringsbudgetter eller -strategier. Vi er i højere grad emergeret via mund-til-mund.

Desuden ser det ud til at vi mikrovirksomheder vægter højt at være en aktiv medspiller i den lokale og kommunale bevidsthed. Omvendt er der ikke meget klynkeri med at “det er svært” og “vi skal også have noget mere tilskud”; mikrovirksomhederne klarer sig selv.

Det er ikke alt fra oplægget som jeg her kan gengive, desværre, for det var rigtig godt. Selve undersøgelsen forventes at blive publiceret først i det nye år, men det skriver i formodentlig om her på bloggen.

Anne Moloney
Kroppens Sprog