Vækst – en anden definition

Vækstbegrebet bliver af og til drøftet i relation til mikrovirksomheder.

Et lidt anderledes bud på forståelse af vækst faldt jeg over forleden. Revisionsvirksomheden BDO har udgivet en helt lille bog om vækst med titlen Sund vækst – for virksomheder og personerne bag den. Hermed en lille anmeldelse, fordi jeg oplever, at den lægger et lidt anderledes nuanceret og noget mere menneskeorienteret fokus ind end det gængse vækstbegreb:

Bogen er velegnet læsning for alle nyetablerede virksomheder – enten før opstart og dermed som input til forrentningsplanens afsnit om fremtiden – eller efter de første år, hvor der skal tages stilling til nye udviklingsveje.

Omdrejningspunktet i bogen er en model for virksomheders udvikling:

– drøm

– virkeliggørelse

– modning

– fornyelse.

Indholdet i bogen uddyber disse 4 faser, og især overgangene mellem dem, for hvilke karakteristika og livsbetingelser hører til hver fase? Der opfordres til at “sætte tryk på gaspedalen” i virkeliggørelsesfasen for at få virksomheden “på vingerne”. Det at skabe et reelt forretningsgrundlag og dermed et rimeligt indtjeningsgrundlag er en vækst, som skal være der. At få den nødvendige volumen – det er den sunde vækst. At vækste gennem udvidet medarbejderstab – som det oftest forventets – det er i BDOs model, noget der foregår i senere forløb.

Bogens omslag indeholder en oversigt over disse faser, hvilket fokus hver fase har, samt krisesymptomer, som kræver indsats. Denne del kan måske også give stof til eftertanke.

Bogen har en klar holdning til, hvilke forudsætninger, der skal være tilstede i en virksomhed: klar ide, klar hensigt, fokuserede handlinger, vilje, involvering, sund utålmodighed og grænsebrydende tankegang. 7 elementer, som du bør tjekke din forrentingsplan og din virkelighed for løbende – hvis ikke de findes, bør du arbejde på at skabe dem.

Bogen kan sikkert skaffes ved det nærmeste BDO-kontor.