Innovationhus på vej til Nykøbing

Da vi første gang mødtes for at tage et evt lokale i brug

Billedet her er fra da Mikronet første gang mødtes med det daværende Erhvervsråd og kommunen for at tage et evt lokale i øjesyn i Nykøbing. Det var i 2009.

Der er muligvis et innovationshus/iværksætterhus/Vækstfabrik på vej til Nykøbing F.
Det kan komme til at rumme nogle af de ønsker, som Mikronet har rejst ved tidligere lejligheder, senest under kommunalvalget.

Det ser således ud som, at der kommer et hus, som skal ligge i Nykøbing F. og rumme såvel faciliteter til dem, der overvejer at starte, dem der er startet, og dem, der længe har været i gang og som har brug for møddelokaler eller kontorplads.
Der skal også være plads til andre funktioner, som sætter fokus på vækst og innovation.
Den endelige udformning er ikke komplet på plads, men hvis du er interesseret, bør du læse de bilag, som ligger her under punkt115.

Som man ser af beslutningen, som Økonomiudvalget tog den 10. april, er betingelsen for etableringen af huset, at man finder finansieringen.
Så indtil videre er vi bare rigtig glade for, at der er noget på vej – vi ønsker virkelig, at finansieringen bliver fundet!

Her er beslutningen, som økonomiudvalget sagde ja til:

  1. at etablering af ”Innovationshus” godkendes med en kommunal finansiering på 440.000 kr. i budget 2014 og 480.000 kr. i budget 2015, og

  2. at innovationshuset etableres i Nykøbing F., og at den endelige placering først vælges når den fulde finansiering er tilvejebragt.

    konkollegium 2 konkollegium1Vi talte om det allerede i 2009, hvor et af de første møder med selvstændige blev holdt i et nedlagt fabrikslokale midt i byen – lokalet blev aldrig valgt, men allerede under dette møde sket der en frugtbar sparring/parring mellem en række selvstændige, og et par af de helt nystartede var med – folk som i dag driver egen virksomhed – så vi hilser initiativet velkommen – det vil skabe grøde og vækst!