Anm: Bestyrelser i virksomheder

Bestyrelser i virksomheder
Udgivet af Ret og Rimeligt, nyt juridisk forlag. www.nytjuridiskforlag.dk
Forfatter: Flemming Keller Hendriksen, advokat med speciale indenfor
selskabsret.

Anmelder: Mette Berrig, ejer GuideserviceDanmark, www.GuideserviceDanmark.dk

ISBN 978-87-7673-214-1
Bogens fokus er bestyrelsesarbejdet i mindre virksomheder og den modernisering af lovgivningen, der er trådt delvist i kraft.

Kapitler:

*Kapitalselskaber*: giver en god beskrivelse primært på anparts- og
aktieselskaber.

*Selskabsorganernes indbyrdes forhold*: Afdækker forholdet mellem
bestyrelse, aktionærer, virksomhedens daglige ledelse mm

*Repræsentation og adgangen til at forpligte selskabet*: Tydeliggør hvem
der må indgå økonomiske aftaler på virksomhedens vegne.

*Valg og udpegning*: om bestyrelsesmedlemmers forpligtelser

*Bestyrelsens sammensætning*: et godt, praktisk og håndterbart kapitel
om, hvad man skal overveje for at finde de rigtige personer til sin
bestyrelse og hvorledes de skal honoreres.

*Møder og mødeafvikling*: gode præcise anvisninger og retningslinjer. Et
rigtig godt kapitel for den, der skal lave sin første bestyrelse

*Opgaverne i bestyrelsen*: giver en grundlæggende oversigt over netop
disse opgaver og hvad de indebærer

*Formand og udvalg*: Fint kapitel med god overskuelighed over disse —
muligheder og forbehold.

*Hæftelse og erstatningsansvar*: En god oversigt over, hvad man som
bestyrelsesmedlem bør være opmærksom på.

*Love og litteraturafsnittene* giver begge god inpiration til, hvor
yderligere viden kan findes.

Opslag i *indekset* betinger, at man har sat sig ind i bogens indhold, da der også er angivet fagudtryk, som må forventes at være ukendte for det uøvede bestyrelsesmedlem.

Generelt har bogen gode overskrifter, så det er nemt at slå op, og de ikoner, der er brugt til at illustrere specifikke områder med, er rigtig gode og gør det nemt at finde stedet på siden.

For den, der skal være bestyrelsesmedlem for første gang eller for første gang skal sætte bestyrelse i egen virksomhed, er der god læring at hente i bogen i forhold til de forpligtelser, man påtager sig, til ens
økonomiske ansvar, og til hvor man kan søge råd og vejledning.
Da bogen beskæftiger sig med den nye selskabslov, der er en sammenlægning af tidligere love på området, er der en del henvisninger til den forældede lovgivning. Disse vil være relevante for nogle læsere
og ikke for andre. Personligt valgte jeg at springe disse henvisninger over og fik stadig et godt udbytte af bogen.
Jeg vil klart anbefale bogen til det uøvede, kommende bestyrelsesmedlem og også til den
virksomhedsejer, der ønsker at sammensætte sin første bestyrelse. Der er hjælp at hente i overvejelserne og også i overvejelsen af alternativer.

Anmelder: Mette Berrig, ejer GuideserviceDanmark, www.GuideserviceDanmark.dk