Boganmeldelse: Personlig Gennemslagskraft

Jesper Klit har skrevet en meget spændende og brugbar bog om kommunikation: Personlig Gennemslagskraft, med undertitlen: Syv Stærke Vaner Fra Verdens Bedste Kommunikatører.

I forordet skriver Jesper Klit: ”Bogens bærende præmis er: At hvad enten du er international koncernchef eller leder af en vuggestuen, så har de brug for at anvende din personlige gennemslagskraft til at kommunikere effektive og dermed få ting til at ske. Ved at blive bevidst om de teknikker, der styrker og forstærker kommunikationen, kan du lære at skrue op for din personlige gennemslagskraft. Og denne bog giver dig en detaljeret indblik i de syv stærkeste vaner fra nogle af verdens bedste kommunikatører”

Som det fremgår af uddraget af forordet, så har Jesper Klit skrevet en bog som rammer meget bredt, idet vi alle kommunikerer og vi alle kan blive bedre og mere bevidste om hvordan vi kommunikerer mere effektivt.

Jeg synes at Jesper Klit har skrevet en meget anvendelig bog, fordi han gennemgår, stort set alle, aspekter af hvor vi kommunikerer med hinanden.

I gennem en række spændende og letlæste kapitler får læseren indblik i, hvordan man bedst planlægger og udfører sin kommunikation.

De syv vaner som Jesper Klit går i dybden med er:

  1. Kend dig selv
  2. Planlæg dig til succes
  3. Sig det samme som din krop
  4. Sæt dig selv i scene
  5. Involver dit publikum
  6. Design og fortæl historier
  7. Træn din personlige gennemslagskraft

Bogen begynder med, at læseren selv finder ud af hvilken kommunikationstype han er og hvilke områder man derefter kan udvikle.

Derudover giver bogen i bred indsigt i kropssprog, selviscenesættelse og hvordan man involverer sit publikum.

Der anvendes teknikker fra coaching og NLP, ligesom der også refereres til forskellige resultater fra forskning i kommunikation.

Hvert kapitel afsluttes med forskellige opgaver til læseren, hvor man i praksis kan lære sig selv at kende som kommunikatør og få stillet opgaver, som er med til at træne og skærpe læserens egen kommunikation.

En fin ting ved bogen er at der efter hvert kapitel, er en opsummering af det stof man lige har været igennem.

Det fremgår tydeligt af bogen at Jesper Klit er en meget trænet kommunikationsrådgiver, som både i teori og praksis gør rede for stoffet i bogen.

Bogen er krydret med historier og anekdoter fra ”den virkelige verden” og det gør stoffet i bogen meget levende. Og derved får man som læser også mulighed for, af og til, at trække på smilebåndet over de forskellige historier. Bogen refererer også til en række kendte personer, mest politikere, og giver eksempler på hvordan de kommunikerer.

Som stemmetræner er jeg vant til at arbejde med en lang række af de samme principper, som Jesper Klit bruger men det har været dejligt, at få et stort overblik over både teori og praksis i kommunikation.

Den eneste anke jeg kan have mod bogen er at der ikke er et register som ville gøre det meget lettere at finde tilbage til enkelte emner osv. igen.

Som der står i bogens forord, så kommunikerer vi alle og derfor vil alle kunne bruge bogen, til at få indsigt i egen personlige kommunikation og få redskaber til at forbedre kommunikationen.

Jesper Klit: Personlig Gennemslagskraft, Børsens Forlag, 2009

Mere info på www.personliggennemslagskraft.dk

Klaus Møller

www.klausmoeller.dk