Stemmer, der giver stemmer

Ved det netop overståede EU-valg har det været interesant at følge den danske valgkamp, set fra min synsvinkel som stemme-coach. Der har selvfølgelig været mange kandidater, som har brugt deres stemmer mere eller mindre effektivt i valgkampen. Men hvis jeg…

Træk vejret og tal bedre!

Den første ting der skal være til stedet for at vi kan tale er at vi skal kunne trække vejret på en effektiv måde. Vi kan jo alle trække vejret for det sker helt uden vi behøver at koncentrere os…