Stemmer, der giver stemmer

Ved det netop overståede EU-valg har det været interesant at følge den danske valgkamp, set fra min synsvinkel som stemme-coach.

Der har selvfølgelig været mange kandidater, som har brugt deres stemmer mere eller mindre effektivt i valgkampen.

Men hvis jeg ser på to kandidater, som begge fik et godt valg, er det interesant at sammenligne deres stemmebrug.

De to kandidater, Dan Jørgensen og Morten Messerschmidt, har begge fået meget TV-tid og optrådte ofte sammen i debatter.

Dan Jørgensen

  • Stemmen er lidt klemt og tonelejet for højt
  • Hvis stemmen skal gøres kraftigere sker det ved at råbe
  • Alle sproglige betoninger bliver ikke lavet med stemmen men med kraftige ryk/nik med hovedet
  • Artikulerer med meget små bevægelser med læber, tunge og kæbe, som gør at man ofte ikke hører alle ord tydligt
  • Video med Dan Jørgensen
Morten Messerschmidt
  • Dyb, klangfuld stemme med stort omfang
  • Stemme kan gøres kraftigere uden at hæve tonelejet, altså uden at stemmen bliver “råbende”
  • Pga. stemmes fleksibilitet ligger alle sproglige betoninger i selv stemmen og ikke i “kast med hovedet”
  • God muskulær aktivitet i læber, tunge og kæbe, som giver en sikker artikulation, så man ikke skal høre en hel sætning for at forstå hvad der bliver sagt men man forstå alle ord, lige når de bliver sagt
  • Video med Morten Messerschmidt

I en valgkamp hvor alle indtryk betyder noget, tror jeg at kandidaternes stemmer betyder meget mere end vi (og de) regner med.

Så måske har Morten Messerschmidts stemme været med til at give ham stemmer!

Klaus Møller

www.klausmoeller.dk