Kunsten “bare at skrive”.

Tidligere på året havde jeg en opgave for en brancheforening. Foreningen repræsenterer et lidt hensygnende fag, der er ved at blive overhalet indenom af nye uddannelser, og samtidig svigtes af tilgang af unge. Min opgave var derfor bl.a. at lave noget informationsmateriale for foreningen.

Vi nåede langt omkring, og jeg havde også en snak med formanden, som forklarede om de mange problemer og udfordringer, faget var oppe mod: Pres fra beslægtede brancher, hyppige efteruddannelser, øgede krav og i det hele taget et evigt fokus på at branchens medarbejdere hele tiden forbedrer sig og er på tæerne.
– Der er hele tiden nogen, som kigger os over skulderen med krav om, at vi skal kunne dit, dut og dat. Det er ikke som med dig, der bare skal skrive, forklarede hun i et forsøg på at sætte branchens genvordigheder i perspektiv.   

Tjah… Dér kunne jeg godt have sænket pennen og kastet mig ud i en lang udredning om vigtigheden af at ramme præcis de ord, der passer til dén specifikke branche. At finde balancen mellem fagudtryk og læsbarhed – og samtidig gøre teksten tillokkende for målgruppen. Kunsten at variere sproget og veksle mellem lange og korte sætninger, finde de positivt ladede ord uden at gøre teksten svulstig og i det hele taget kreere en tekst der på den ene side tilfredsstiller kundens behov for saglighed og på den anden sælger et “fag på retur” til de unge uden at virke kunstig.
Der var mange modsætninger i den opgave, skulle jeg hilse og sige.   

De udfordringer har rigtig mange virksomheder heldigvis også fået øjnene op for. Vigtigheden af at præsentere sine budskaber godt er højt prioriteret, og langt de fleste større virksomheder har i dag en eller anden form for kommunikationsfunktion tilknyttet. Samtidig benytter flere og flere mindre virksomheder sig af, at de kan købe sig til de samme ydelser hos mig og mine kolleger.

Alt det kunne jeg godt have fortalt formanden for den førnævnte branche. Men jeg lod være. Det var ikke det, der var min opgave i den givne situation, og hvis hun en dag selv kaster sig ud i forsøget på at kreere en tekst, skal hun nok blive opmærksom på, at det kræver en smule mere end “bare at skrive”.