Erhvervsmesse for mikrovirksomheder 27.-28. september

Mikromekka er vordingborg kommunes netværk for mikrovirksomehder

Det er muligt at mødes med andre mikrovirksomheder fra hele landet, når Ny Vordingborg kommune holder messe for mikrovirksomheder.
Kommunen har dannet det, der hedder Mikromekka, og det er Mikromekka, der indkalder til messen:
Messen finder sted på Møn og er for alle, også selv om de ikke bor i regionen.

Mikronet har fra arrangørerne har modtaget en række praktiske oplysninger og sender det videre til alle, så I har mulighed for at deltage.

Her er oplysningerne:
Mikromekka – Erhvervsmesse for mikrovirksomheder 27. og 28. september 2008          
Tilmeld dig messen her

Sted:Sukkerfabrikken, Kostervej 2 i Stege

Alle mikrovirksomheder kan deltage, uanset om de er bosiddende i Vordingborg kommune eller ej.
En mikrovirksomhed defineres af Mikromekka som en virksomhed med under 5 ansatte – men vi tager det ikke så tungt.
Herudover kan virksomheder, hvis ydelser retter sig specielt mod mikrovirksomheder og/eller iværksættere, også deltage:
Lokale banker, revisorer, advokater, A-kasser for selvstændige, private rådgivningsfirmaer o.lign. er således meget velkomne på messen.
Standpladser på messen fordeles efter først-til-mølle-princippet.
Mikromekka opkræver 150kr. pr. deltagende virksomhed til dækning af fællesudgifter.
Prisen for banker, revisorer, A-kasser og advokater bliver lidt højere.

En stand består af et afmærket område med betongulv. I skal selv medbringe og opstille alt, som indgår i jeres udstilling. Vi hjælper selvfølgelig hinanden, men ansvaret for opstilling, bemanding og nedtagning er jeres.
Hvis I skal bruge strøm, skal I selv medbringe forlængerledning (25m).
Messeområdet åbnes fredag den 26., hvor der vil være mulighed for påbegynde opstilling. I får nærmere besked om tidspunkter.

Hvis du har praktiske spørgsmål vedrørende messen er du velkommen til at rette henvendelse til Kim Dejbjerg Jensen, som er tovholder, enten via mail til kdje@vordingborg.dk eller på tlf. 55 34 02 17