Mulighed for at søge midler til arrangementer i Vordingborg/Guldborgsund

pengetraeNu har Mikromekka åbnet for muligheden for at søge midler til arrangementer og andet, for de netværk, der ligger i Guldborgsund/Vordingborg kommuner.

Se Mikromekkas egen beskrivelse her.

Her er et uddrag af betingelserne:

Hvad kan der søges til:

Projektet vil yde støtte til aktiviteter og arrangementer som øger aktivitetsniveauet i netværkene, disse kan både være af faglig og social karakter. Eksempelvis til aktiviteter, som skaber udvikling og innovation i arbejdet med mikrovirksomhedsnetværk, eller til styrkelsen af mikrovirksomhedernes business to businessrelationer.

I projekt ”mikrovirksomheder og vækst i yderområder” er en samlet pulje på 430.000kr, til aktiviteter. Denne pulje finansierer de arrangementer og aktiviteter som projektet selv afholder, samt de ansøgninger som projektet modtager.

Der er ikke fastlagt et maksimum for ansøgningernes beløb, men projektgruppen forsøget naturligvis at disponerer således, at de afsatte midler udnyttes så de gavner flest netværk og virksomheder.