Forårskur for alle mikrovirksomheder og netværk i Guldborgsund og Vordingborg 18. marts 2013

OLYMPUS DIGITAL CAMERASå er programmet klart , arrangementet er gratis, men tilmelding  nødvendig:

I Vordingborg og Guldborgsund Kommuner er der ca. 4600 mikrovirksomheder, som udgør en væsentlig del af kommunernes samlede erhvervssektor.

Nu inviterer de to kommuner til ”Forårskur”, hvor de mange virksomheder kan mødes og skabe nyttige fremadrettede kontakter.
Mandag den 18. marts åbner Rådhuset i Vordingborg for denne Forårskur og serverer lidt mundgodt til de fremmødte, der også bydes på et fagligt oplæg om netop udfordringen i at indlede samarbejder med nogen, der på den ene side kan være konkurrent og på den anden side kollega.

Vigtigt oplæg før det festlige:
Oplægget har titlen: ”Hvordan indleder jeg et samarbejde med en konkollega, uden at han/hun løber med min ide?”
Derefter er der organiseret Business Networking, hvor du får mulighed for at efterlyse, hvad du mangler og at finde kommende underleverandører, samarbejdspartnere eller blot ligesindede at udveksle erfaringer med. Endelig bliver du også orienteret om støttemulighederne, som projektet “Mikrovirksomheder og vækst i yderområder” tilbyder de frivillige netværk, som samler selvstændige i grupper.

Mød op med lommen fuld af visitkort og gerne noget reklamemateriale for din egen virksomhed!

Tilmelding nødvendig, deltagelse gratis
Se nærmere på www.mikromekka.dk

Tid og sted: Mandag den 18. marts kl 15.00-18.00
Rådhuset, Valdemarsgade 43
4760 Vordingborg
Find vej:
http://www.findvej.dk/Valdemarsgade43,4760